360 złotych zysku w Banku Millennium

Do 4 lipca 2016 roku potrwa nowa edycja promocji Zyskaj 360 złotych, w której właściciele Konta 360° mogą otrzymać zwrot pieniędzy w wysokości 2% wartości płatności dokonanych kartą do konta oraz 5% wartości płatności dokonanych BLIKIEM. By wziąć udział w akcji należy otworzyć Konto 360° lub Konto 360° Student i w jego ramach korzystać z aplikacji mobilnej oraz płacić za zakupy kartą lub smartfonem. Oferta jest skierowana bowiem do osób, które nie są posiadaczami rachunku w Banku Millennium.

Promocja Zyskaj 360 złotych dotyczy osób, które nie korzystają jeszcze z usług Banku Millennium, a zdecydują się na otwarcie rachunku osobistego Konto 360° bądź Konto 360° Student. Klienci, którzy dodatkowo aktywują aplikację mobilną Banku i spełnią warunki bezpłatnego korzystania z konta, otrzymają zwrot w wysokości 2% wszystkich płatności kartą oraz 5% wszystkich płatności BLIKIEM do 60 złotych miesięcznie, co daje łączną sumę 360 złotych w ciągu trwania promocji (6 miesięcy).

Konto 360° jest rachunkiem, za który nie będą naliczane dodatkowe opłaty, jeśli jego posiadacz zapewni comiesięczny wpływ w wysokości 1000 złotych oraz dokona przynajmniej jednej płatności kartą lub BLIKIEM. Wówczas darmowe jest również korzystanie z karty oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów.

Dodaj swoją opinię