BANK BGŻ BNP PARIBAS

Połączyły się dwa banki funkcjonujące na polskim rynku finansowym: Bank BGŻ i BNP Paribas Bank Polska. W ten sposób powstała jedna z największych instytucji finansowych w naszym kraju – BANK BGŻ BNP PARIBAS. Łącząc się, dwa komplementarne banki z grupy kapitałowej BNP Paribas stworzyły podmiot, który może skuteczniej rywalizować na rynku oferując kompleksowe usługi i pełny wachlarz produktów bankowych. Oficjalne połączenie nastąpiło 30 kwietnia 2015 roku, kiedy to został złożony odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Połączenie podmiotów nie wymaga od dotychczasowych klientów żadnych dodatkowych działań. Wszystkie podpisane umowy pozostają w mocy. Nie są wymagane aneksy do takowych umów. Nie ulegną zmianie numery rachunków bankowych. Wszystkie karty będą aktywne (wraz z dotychczasowymi PIN-ami). Obecnie banki działają wciąż pod odrębnymi markami. Jednak w najbliższym czasie planowany jest rebranding i ujednolicenie oferty bankowej. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem do końca przyszłego roku przeprowadzone zostanie połączenie operacyjne, co zakończy się powstaniem jednolitej instytucji finansowej.

Dodaj swoją opinię