Bank SMART – pierwszy mobilny bank w Polsce

Bank SMART to coś, czego na naszym rynku nie było – pierwszy mobilny bank. Jest marką FM Banku PBP S.A. Opiera się na zasadzie, że wszystkie usługi i produkty oferowane są w pierwszej kolejności za pośrednictwem urządzeń mobilnych (mowa tu oczywiście o smartfinach czy tabletach). Dopiero na drugim miejscu stawia inne kanały dostępu i do nich dostosowuje pierwotne produkty mobilne. Nowy bank rzuca wyzwanie dotychczasowym rozwiązaniom, w których na pierwszym miejscu stawia się oddziały, a dopiero potem mamy do czynienia z ofertą internetową czy mobilną.

Tak o nowym graczu na rynku bankowym wypowiada się Sławomir Lachowski, p.o. Prezesa Zarządu FM Banku PBP S.A.: „Prostota rozwiązań produktowych i procesów zapewnia wygodę oraz unikalne doświadczenie klientom banku mobilnego. Nie tworzymy bytów ponad miarę, oferujemy tylko wybrane produkty, których klienci naprawdę potrzebują, przejrzyste i zrozumiałe reguły działania, wierność zasadzie partnerstwa i proporcjonalnego podziału korzyści”. (Źródło: prnews.pl)

Dodaj swoją opinię