Czy damy namówić się NBP na konta?

Zgodnie z różnymi szacunkami 20-30% dorosłych polaków nie posiada konta bankowego. Stawia nas to w niezbyt dobrym świetle w porównaniu do innych krajów europejskich. W rankingu wypadamy lepiej jedynie od Bułgarii i Rumunii. W związku z taką sytuacją banki polskie na czele z Narodowym Bankiem Polskim postanowiły namówić polaków, którzy nie mają kont by jak najszybciej takowe złożyli. Celem projektu jest zachęcenie obywateli bez kont by zakładali rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i zaczęli posługiwać się kartami płatniczymi.

Czy to może się udać? Jako powód braku konta wskazuje się często brak odpowiedniej wiedzy na ten temat. Jednak problemem może tu być również brak zaufania do instytucji finansowych. Część osób wprost twierdzi, iż jest zbyt biedna by zakładać konta. Inni przyzwyczaili się do gotówki i nie zamierzają z niej rezygnować. Jeszcze inną przyczyną jest szara strefa. Osoby w niej działające, czyli na przykład pracujące bez umów itp. nie zakładają kont by uniknąć pozostawienia śladów, które mogłyby być podstawą roszczeń podatkowych.

Nie pomaga również coraz większa paleta uprawnień instytucji kontrolnych. Niektórzy boją się permanentnej inwigilacji. Zatem czy pomysł namówienia osób bez kont na ich założenie przez edukacje i informacje wystarczy? Cóż trudno wróżyć NBP spektakularny sukces.

Dodaj swoją opinię