Czym grozi udostępnianie danych

Niedawno pisaliśmy o udostępnianiu swoich danych służących do logowania do bankowości elektronicznej innym podmiotom niż bank, w którym mamy założone konto. Dziś powiemy nieco więcej o tym, czym grozi powierzanie swoich danych podmiotom realizującym płatności internetowe czy innym bankom lub podmiotom finansowym. Banki zabezpieczają się przed odpowiedzialnością za nieautoryzowane transakcje umieszczając w umowach odpowiednie zapisy. Przykładowo może to być prawo banku do zablokowania dostępu do konta w wypadku wykrycia podejrzanych operacji.

Każdy, kto udostępnia swoje dane musi się również liczyć z utratą prawa do reklamacji nawet, jeżeli dana transakcja została przeprowadzona bez jego wiedzy i zgody. Bank może wypowiedzieć umowę, jeżeli stwierdzi, że przez udostępnienie poufnych danych klient naruszył postanowienia umowy oraz obowiązujący regulamin. Okazuje się jednak, że banki, które z jednej strony wymagają zachowania poufności omawianych danych, z drugiej strony mogą wymagać od klientów udostępnienia podobnych danych związanych z rachunkami, które posiadają u konkurencji. Takie informacje wykorzystywane są np. do obliczania zdolności kredytowej.

Dodaj swoją opinię