Dalsza redukcja opłat konieczna

Wielu twierdzi, że dalszy rozwój rynku płatności bezgotówkowych wymaga kolejnych działań mających na celu ograniczenie opłat i prowizji z tytułu obsługi tego rodzaju transakcji (transakcji zawieranych przy udziale kart płatniczych). Jest to ważne zarówno dla klientów indywidualnych jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw. Klienci indywidualni oraz przedsiębiorcy reprezentowani prze Business Centre Club i Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego nie kryli, więc swojego zadowolenia w związku z nowymi inicjatywami w zakresie obniżki opłat za obsługę transakcji, do których wykorzystywane są karty.

Z jednej strony jest tu mowa o projekcie ustawy, która ma obniżyć stawki interchange do poziomu 0,5%. Jednak to nie wszystko. Swoje pomysły cięć opłat zgłosiła również Visa. Zadeklarowała ona możliwość obniżenia nawet o połowę (do poziomu 0,3%) prowizji międzybankowych za płatności kartą kredytową. Jest to efekt zastrzeżeń, jakie wcześniej zgłaszała Komisja Europejska. Między innymi dzięki KE proces obniżenia opłat i zwiększenia konkurencyjności na rynku idzie w dobrym kierunku.

Dodaj swoją opinię