Historia kont bankowych

Jest wiele różnego typu spraw związanych z kontami bankowymi, a także cech charakterystycznych, z których nie wszyscy mogą sobie zdawać do końca sprawę. Jedną z tego typu spraw jest historia konta bankowego. Nie chodzi tutaj bynajmniej o to jak takowe konta powstały i jak kształtowały się na przestrzeni dziejów tylko o historię związaną z danym kontem. Mowa tutaj o zapisie transakcji oraz wszystkich działań, jakie miały miejsce w kontekście danego konta przez określony czas. Zatem jak to wygląda?

Otóż przy zakładaniu konta możemy skorzystać z opcji zgodnie, z którą będziemy, co jakiś czas otrzymywać wyciągi z konta w postaci tradycyjnej (dokumenty papierowe). Takowe wyciągi będą stanowić potwierdzenie wszystkich wykonanych operacji. Z drugiej jednak strony możemy zrezygnować z papierowych wyciągów na rzecz historii konta prowadzonej tylko w wersji elektronicznej. W takim wypadku klienci mają dostęp do historii konta bankowego za pośrednictwem Internetu i bankowości elektronicznej.

Jest to bardzo wygodne, ponieważ nie wymaga przechowywania w domu przysłowiowej sterty papierów opisujących każdą nawet najdrobniejszą transakcję taką jak zapłata za zakupy w sklepie czy paliwo na stacji benzynowej. Tym niemniej zaleca się drukowanie i przechowywanie ważnych potwierdzeń dokonanych transakcji. Tego typu potwierdzenia mogą się okazać niezbędne w przypadku kontroli skarbowej i tym podobnych sytuacji. Co jednak, gdy nie mamy zachowanych potwierdzeń, a konto, z którego je realizowaliśmy zostało już przez nas zamknięte?

Jak się okazuje sytuacja nie jest bez wyjścia. Bank ma, bowiem obowiązek przechowywać dane dotyczące konta nawet po jego zamknięciu. Wynika to z przepisów skarbowych. Ustawa o rachunkowości nakazuje bankom przechowywanie tego typu danych przez pięć lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane informacje. Część instytucji gwarantuje, że nawet po upływie tego okresu dane mogą być odzyskane.

Potwierdzenia przelewów można zamówić w danym banku. Po odbiór możemy być zmuszeni stawić się osobiście lub też możemy takowe dokumenty otrzymać drogą pocztową. Możemy zamówić potwierdzenie konkretnego przelewu lub też wyciąg za określony okres. Niestety, ale tego typu potwierdzenia z kont już nieistniejących obarczone są opłatami. Może to być od kilku do kilkudziesięciu złotych za dokument. Wpływ na koszt ma również ilość stron takowego wydruku, ponieważ niektóre banki ustalają stawkę właśnie od strony wydruku.

Szansę na uzyskanie potwierdzeń mają również osoby, które nie pamiętają dokładnych danych przelewu. W tym jednak przypadku zidentyfikowanie przelewu może potrwać nieco dłużej. W takim wypadku zalecane są wydruki z całego okresu (np. z danego miesiąca).

Dodaj swoją opinię