II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych

W dniach od 16 do 17 października tego roku w Warszawie odbędzie się II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2013. Organizatorem kongresu jest Instytut Allerhanda. W jego ramach spotkają się eksperci, regulatorzy rynku oraz przedstawiciele firm z branży finansowej. Celem kongresu będzie dyskusja na temat najważniejszych i najaktualniejszych problemów prawnych, które nurtują branżę finansową w kraju jak i w Europie.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się między innymi przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Instytutu Ekonomicznego czy Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE. Formuła tegorocznego wydarzenia będzie obejmowała podział na dwie sekcje. Pierwszego dnia będziemy mieli do czynienia z polemiką specjalistów. Drugiego dnia zaprezentowane zostaną referaty naukowe, które zostały nadesłane w ramach konkursu call for papers. Następnie będzie miała miejsce ich dyskusji z udziałem wiodących specjalistów akademickich w zakresie prawa oraz finansów.

Dodaj swoją opinię