Jednolity standard kont w UE?

Komisja Europejska postawiła sobie bardzo ambitny cel, który może być na prawdę trudny do zrealizowania, a kto wie, może nawet niemożliwy. Chodzi tu o wprowadzenie jednolitego standardu dotyczącego kont bankowych. Jak ma wyglądać przyszłość kont bankowych zdaniem komisji? Przede wszystkim KE chce większej przejrzystości, jeżeli chodzi o opłaty związane z kontami bankowymi. Ma to służyć klientom do łatwego porównywania poszczególnych ofert. Aby osiągnąć ten cel komisja planuje wprowadzenie jednolitego dokumentu prezentującego koszty prowadzenia rachunku.

Ma to być wzór obowiązujący we wszystkich bankach. Ponadto ujednolicona miałaby być forma informacji o kwotach pobieranych za prowadzenie konta. Kolejnym celem jest umożliwienie dostępu klientom w każdym kraju do przynajmniej jednej niezależnej porównywarki kont bankowych. Na koniec uproszczeniu miałaby ulec procedura przenoszenia kont między bankami w poszczególnych krajach. Na drodze do wprowadzenia nowych zasad mogą stanąć różnice w realiach rynkowych pomiędzy poszczególnymi krajami unii oraz przyzwyczajenia klientów.

Dodaj swoją opinię