Karta debetowa

Zakładając rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bank udostępnia jednocześnie posiadaczowi takowego konta kartę debetową. Tego rodzaju karta jest kartą płatniczą za pomocą, której możemy dokonywać płatności, a także podejmować gotówkę z bankomatów. Karta debetowa obciąża konto posiadacza na kwotę danej transakcji w chwili jej dokonania. Zanim przejdziemy do krótkiego opisu użytkowania tego typu karty zwróćmy uwagę na to jak taka karta jest zbudowana. Można to przedstawić ogólnie na podstawie budowy kart płatniczych. Każda karta płatnicza (a zatem również karta debetowa) posiada awers i rewers.

Na awersie znajdują się następujące elementy:

 • numer karty
 • cechy systemu, w jakim działa karta (hologram, logo)
 • nazwa banku i jego logo
 • imię i nazwisko posiadacza karty
 • termin ważności
 • typ karty
 • oznaczenie zasięgu
 • może zawierać specjalny chip (mikroprocesor)
 • może zawierać zdjęcie właściciela

natomiast na rewersie mogą się znajdować następujące elementy:

 • pasek magnetyczny zawierający dane
 • miejsce (pasek), w którym klient składa podpis
 • informacje od podmiotu wystawiającego kartę
 • również może zawierać zdjęcie właściciela

Przejdźmy teraz do użytkowania karty. Przy użyciu karty debetowej można wykonywać zarówno transakcje gotówkowe jak i bezgotówkowe, ale tylko do wysokości środków zgromadzonych na rachunku ewentualnie powiększonych o przyznany przez bank limit debetowy. Istnieje również możliwość ustalenia limitów wysokości transakcji przeprowadzanych za pomocą karty w ciągu jednej doby. Może to być pewnego rodzaju zabezpieczenie na wypadek kradzieży karty i numeru PIN.

Transakcja dokonana przy pomocy karty jest rozliczana natychmiast. Oznacza to, że rachunek właściciela karty jest obciążony odpowiednią kwotą natychmiast po tym jak informacja o transakcji dotrze do banku. Okres ten może trwać od kilku sekund do kilku dni. Dlatego też by skrócić ten czas i jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo banki blokują środki na koncie klienta na podstawie autoryzacji transakcji. Oznacza to, że od chwili dokonani danej transakcji do momentu jej rozliczenia kwota dokonanej transakcji jest zablokowana na rachunku klienta i nie może być wypłacona. Karty debetowe wydawane są obecnie niemal do każdego rachunku bankowego i zazwyczaj za darmo (koszt utrzymania to już inna sprawa, ale również często może być zerowy).

Dodaj swoją opinię