Karta kredytowa

Karta kredytowa jest jednym z rodzajów kart płatniczych. Karty tego typu to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez bank lub też innego rodzaju instytucję finansową. Stanowią one podstawowe narzędzie zdalnego dostępu do środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Przejdźmy teraz do opisu jednego z typów kart płatniczych, czyli wspomnianej na początku karty kredytowej. Karta kredytowa jest kartą płatniczą, której wydanie związane jest z przyznaniem limitu kredytowego przez dany bank. Wszystkie operacje wykonywane przez klienta są wliczane w przyznany limit kredytowy (innymi słowy obciążają go). Zazwyczaj do wydania karty kredytowej nie jest potrzebne konto w danym banku.

Do wydania karty kredytowej wystarczyć może złożenie odpowiedniego wniosku. Takowy wniosek zawiera zazwyczaj szereg szczegółowych pytań dotyczących sytuacji finansowej ubiegającego się klienta. Do wniosku należy również załączyć wszystkie wymagane przez bank dokumenty. Są to oczywiście dokumenty potwierdzające dane podane we wniosku i dotyczące miedzy innymi wysokości zarobków czy formę zatrudnienia. Na podstawie takowego wniosku oraz przedstawionych dokumentów bank ocenia zdolność kredytową klienta, a następnie ustala wysokość limitu na karcie kredytowej (oczywiście, jeżeli nie odrzuci wniosku).

Każdy posiadacz karty kredytowej otrzymuje okresowo (zazwyczaj raz na miesiąc) wyciąg zawierający zestawienie dokonanych przez klienta transakcji oraz informacje dotyczące spłaty zadłużenia. Limit kredytowy na karcie jest zazwyczaj oprocentowany. Istnieje również tak zwany okres bez odsetkowy. Jeżeli w tym okresie posiadacz karty spłaci całość zaciągniętego długu to nie będzie obciążony odsetkami od kredytu na karcie. Jednak w przypadku, gdy nie spłaci w tym okresie nawet niewielkiej części długu to i tak będzie zmuszony opłacić odsetki od całości zaciągniętego kredytu.

Należy jednak pamiętać, że samo posiadanie karty kredytowej również związane jest z pewnymi opłatami, które dotyczą kosztów obsługi takowej karty przez bank. Co więcej opłaty te są naliczane nawet w przypadku, gdy nie korzystamy z karty kredytowej (część klientów, na co dzień nie korzysta z posiadanych kart, ale traktuje je, jako zabezpieczenie na tzw. „czarną godzinę”). Opłaty za posiadanie karty zazwyczaj wahają się w granicy kilkudziesięciu złotych. Mogą też być zależne od tego czy jest to pierwszy rok posiadania karty czy też już kolejny. Znaczenie przy ustalaniu opłat za kartę kredytową może mieć również to czy dany klient jest już z danym bankiem związany czy też nie (czy posiada konto lub czy przeniósł swoje konto do tego banku).

Dodaj swoją opinię