Kategoria: Zmiana prawa, umów i warunków


II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych

II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych

W dniach od 16 do 17 października tego roku w Warszawie odbędzie się II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2013. Organizatorem kongresu jest Instytut Allerhanda. W jego ramach spotkają się eksperci, regulatorzy rynku oraz przedstawiciele firm z branży finansowej. Celem kongresu będzie dyskusja na temat najważniejszych i najaktualniejszych problemów prawnych, które nurtują branżę finansową w kraju jak i w Europie.

Kontrola nad organizacjami płatniczymi

Kontrola nad organizacjami płatniczymi

Z najnowszych doniesień prasowych wynika, że Ministerstwo Finansów chce objąć kontrolą organizacje płatnicze. Dzięki temu pod nadzorem państwa znalazłyby się Visa czy MasterCard. Ministerstwo proponuje by kontrolę nad tego typu instytucjami powierzyć Komisji Nadzoru Finansowego lub Narodowemu Bankowi Polskiemu. Gdyby faktycznie wymienione firmy zostały objęte nadzorem musiałyby rejestrować oraz zgłaszać do akceptacji zasady ustalania oraz wysokości opłat pobieranych od podmiotów płacących kartami.

Jednolity standard kont w UE?

Jednolity standard kont w UE?

Komisja Europejska postawiła sobie bardzo ambitny cel, który może być na prawdę trudny do zrealizowania, a kto wie, może nawet niemożliwy. Chodzi tu o wprowadzenie jednolitego standardu dotyczącego kont bankowych. Jak ma wyglądać przyszłość kont bankowych zdaniem komisji? Przede wszystkim KE chce większej przejrzystości, jeżeli chodzi o opłaty związane z kontami bankowymi. Ma to służyć klientom do łatwego porównywania poszczególnych ofert. Aby osiągnąć ten cel komisja planuje wprowadzenie jednolitego dokumentu prezentującego koszty prowadzenia rachunku.

Dalsza redukcja opłat konieczna

Dalsza redukcja opłat konieczna

Wielu twierdzi, że dalszy rozwój rynku płatności bezgotówkowych wymaga kolejnych działań mających na celu ograniczenie opłat i prowizji z tytułu obsługi tego rodzaju transakcji (transakcji zawieranych przy udziale kart płatniczych). Jest to ważne zarówno dla klientów indywidualnych jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw. Klienci indywidualni oraz przedsiębiorcy reprezentowani prze Business Centre Club i Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego nie kryli, więc swojego zadowolenia w związku z nowymi inicjatywami w zakresie obniżki opłat za obsługę transakcji, do których wykorzystywane są karty.

Wspólny standard płatności mobilnych

Wspólny standard płatności mobilnych

PKO BP, Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, BRE Bank oraz ING Bank Śląski chcą wspólnie wypracować jeden standard płatności mobilnych. Pomysł ten popiera MasterCard i chce współpracować przy tworzeniu systemu. Nowy wspólny standard ma za zadanie wyeliminować fragmentację rynku, która zdaniem bankowców jest przeszkodą w dalszym rozwoju. Przedsięwzięcie ma być prawdziwym krokiem milowym w rozwoju płatności bezgotówkowych w naszym kraju. Jak się okazuje bardzo chętnie korzystamy z nowych rozwiązań technologicznych polepszających jakość naszego życia.

Obniżki opłat kartowych coraz bliżej

Obniżki opłat kartowych coraz bliżej

Przez ostatnie lata opłaty interchange w Polsce należały do najwyższych na naszym kontynencie. Już niedługo się to zmieni. Obniżenie opłat za transakcje przeprowadzane przy udziale kart płatniczych jest coraz bliżej. Sejmowa komisja finansów publicznych zgodnie opowiedziała się za zmianami prawnymi, które doprowadzą do ustanowienia górnego limit wysokości opłat pobieranych za transakcje kartami płatniczymi. W lipcu przyszłego roku (najpóźniej) opłata interchange nie będzie mogła przekraczać 0,5%.

Opłaty interchange

Opłaty interchange

Jak donoszą badania, opłaty interchange w Polsce nadal należą do najwyższych na starym kontynencie. Jednak ma się to już niedługo zmienić. Sejm zakończył prace nad radykalnym zmniejszeniem opłat pobieranych za akceptację kart. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem cięcia mogą nastąpić jeszcze w tym roku w grudniu. Najważniejszym punktem jest ten mówiący, że stawka na poziomie 0,5% ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Nie będzie też żadnego okresu przejściowego, w którym stawki miałyby spadać stopniowo.

Atak na PKO

Atak na PKO

Oszustwa internetowe stały się plagą współczesnego, informatycznego świata. Nie inaczej jest, jeżeli chodzi o oszustwa kierowane w klientów banków. Jednym z ostatnich, głośniejszych ataków był ten na klientów PKO BP. Otrzymali oni drogą mailową informację o zmianach w zasadach bezpieczeństwa. Następnie zostali przekierowani na stronę do złudzenia przypominającą stronę firmową banku gdzie oszuści poinformowali ich o zablokowaniu ich konta bankowego. Sposobem na odzyskanie kontroli nad kontem miało być podanie kodów jednorazowych.

Fuzje. Mniej znaczy lepiej?

Fuzje. Mniej znaczy lepiej?

Fuzje banków stały się ostatnio bardzo częstym zjawiskiem. Jednak jak wpływa to na ofertę banków? Czy mniej banków to lepiej, czy gorzej dla klientów? Jak się okazuje konsolidacja sektora nie musi być wcale dobrą informacją dla klientów. Łączenie podmiotów prowadzące do zmniejszania się ich liczby czyni te, które pozostały silniejszymi. Sytuacja ta powoduje, że zmniejsza się między nimi konkurencyjność. Może to być poważnym problemem. Warto zauważyć, iż już teraz problemy wynikające z nadmiernej konsolidacji dotknęły kilka zagranicznych rynków.

Karty zbliżeniowe i UKNF

Karty zbliżeniowe i UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przyjrzał się nieco bliżej kartom zbliżeniowym wydawanym przez banki. Do tej pory w Polsce wydano prawie 13 milionów kart posiadających funkcję płatności zbliżeniowej. Liczba kart oraz wykonywanych przy ich wykorzystaniu transakcji sprawia, iż Polska znajduje się w światowej czołówce, jeżeli chodzi o płatniczą innowacyjność. Jak się jednak okazało nie każdy klient banku chciał z własnej woli powiększyć grono posiadaczy tego typu kart. Część osób obawiało się tej formy płatności, a i tak otrzymało kartę zbliżeniową.