Kategoria: Wskazówki i porady


Rachunek lokat terminowych

Rachunek lokat terminowych

Rachunek lokat terminowych służy do przechowywania środków pieniężnych przez określony w umowie czas. Właścicielem tego rodzaju rachunku może być osoba fizyczna zdolna do pełni czynności prawnych jak i osoby prawne oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Poza tym właścicielem rachunku lokaty terminowej mogą być organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia czy organizacje zawodowe. Przewagą rachunku lokat terminowych nad rachunkami bieżącymi jest wyższe oprocentowanie zgromadzonych środków pieniężnych. Co jeszcze warto wiedzieć o tym rachunku?

Konto dla wymagających

Konto dla wymagających

Dużym powodzeniem wśród wielu klientów cieszą się tak zwane darmowe rachunki czy też mówiąc inaczej konta bankowe. Za ich podstawową zaletę uważa się właśnie fakt, iż mogą być one zwolnione niemal ze wszystkich opłat. Istnieją jednak konta skierowane do najbardziej wymagających klientów. Tego rodzaju konta różnią się od wspomnianych na początku rachunków pod wieloma względami. Mogą pociągać za sobą konieczność różnego typu opłat, ale z drugiej strony potrafią dawać o wiele większe możliwości niż konta darmowe.

Karta kredytowa

Karta kredytowa

Karta kredytowa jest jednym z rodzajów kart płatniczych. Karty tego typu to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez bank lub też innego rodzaju instytucję finansową. Stanowią one podstawowe narzędzie zdalnego dostępu do środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Przejdźmy teraz do opisu jednego z typów kart płatniczych, czyli wspomnianej na początku karty kredytowej. Karta kredytowa jest kartą płatniczą, której wydanie związane jest z przyznaniem limitu kredytowego przez dany bank. Wszystkie operacje wykonywane przez klienta są wliczane w przyznany limit kredytowy (innymi słowy obciążają go). Zazwyczaj do wydania karty kredytowej nie jest potrzebne konto w danym banku.

Karta debetowa

Karta debetowa

Zakładając rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bank udostępnia jednocześnie posiadaczowi takowego konta kartę debetową. Tego rodzaju karta jest kartą płatniczą za pomocą, której możemy dokonywać płatności, a także podejmować gotówkę z bankomatów. Karta debetowa obciąża konto posiadacza na kwotę danej transakcji w chwili jej dokonania. Zanim przejdziemy do krótkiego opisu użytkowania tego typu karty zwróćmy uwagę na to jak taka karta jest zbudowana. Można to przedstawić ogólnie na podstawie budowy kart płatniczych. Każda karta płatnicza (a zatem również karta debetowa) posiada awers i rewers.

Dostęp do konta

Dostęp do konta

Każdy posiadacz konta bankowego chce mieć jak najlepszy i najwygodniejszy dostęp do środków finansowych zgromadzonych na takowym rachunku. Jednak dostęp do konta możemy rozpatrywać również w innych kategoriach. Mowa tutaj na przykład o dostępie do kąt bliskich osób zmarłych. W tym artykule skupimy się jednak nad tym jak może być realizowany dostęp do naszego własnego konta oraz z jakimi ewentualnymi kosztami może się to wiązać.

Dostęp do konta możemy uzyskać w placówce banku, w którym mamy założony rachunek. W takich placówkach możemy zazwyczaj wpłacać jak i wypłacać pieniądze lub też dokonywać korekt dotyczących naszych danych czy też spraw związanych z użytkowaniem konta, czyli przedłużać umowy, zmieniać limity wypłat i tym podobne.

Prowizje

Prowizje

Prowizja jest formą opłaty, jaką pobiera bank za różnego rodzaju usługi i operacje wykonywane na rzecz swoich klientów. Takie prowizje możemy spotkać na przykład przy podpisywaniu umów kredytowych, jako opłata za przyznanie kredytu przez bank. Poza tym prowizje mogą dotyczyć również innych sytuacji w tym operacji związanych z prowadzeniem rachunków bankowych.

Przelewy bankowe

Przelewy bankowe

Przelew bankowy czy też polecenie przelewu jest jedną z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega on na wydaniu bankowi (również na poczcie) dyspozycji mówiącej o przekazaniu pewnej kwoty pieniędzy z rachunku bankowego jego właściciela na wskazany rachunek bankowy osoby trzeciej. Dyspozycja tego typu może być wydana za pośrednictwem dokumentu papierowego (odpowiedni druk do przelewu) lub też drogą elektroniczną. Jeżeli chodzi o systemy elektroniczne umożliwiające przelewy bankowe należy wspomnieć o dwóch podstawowych, a mianowicie o zwykłym systemie Elixir oraz systemie przyspieszonym SORBNET.

Konta darmowe

Konta darmowe

Wiele banków chcąc zachęcić konsumentów do założenia rachunku właśnie u nich reklamuje je, jako zupełnie darmowe. Zanim jednak podpiszemy umowę z takim bankiem należy dokładnie zapoznać się z umową o rachunek bankowy. Pod uwagę należy wziąć wszystkie ewentualne koszty, jakie mogą wiązać się zarówno z prowadzeniem konta jak i dokonywaniem przy jego użyciu różnego typu operacji (przelewy, wypłaty itp.). Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to czy rzeczywiście konto jest pozbawione wszelakich opłat i czy nie jest to uzależnione od pewnych czynników (np. częstości operacji czy graniczne sumy operacji).

Zalety i wady kont bankowych

Zalety i wady kont bankowych

Możemy wyróżnić kilka zasadniczych typów kont bankowych. Tym niemniej mają one wiele cech wspólnych, dzięki którym możemy je zaliczyć do jednej rodziny rachunków bankowych. W tym oto artykule zajmiemy się krótką charakterystyką cech, jakie posiadają konta bankowe i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co jest zaletą kont, a także, jakie są (jeżeli są) wady kont i czy dotyczą one wszystkich, a może tylko niektórych rodzajów kont. Zacznijmy od krótkiego wymienienia podstawowych zalet kont oraz cech uznawanych za wady.

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy jest specjalnym rodzajem rachunku. Określa się go również mianem escrow (ang.). Rachunek ten służy do różnego typu transakcji handlowych zwłaszcza transakcji prowadzonych na odległość. Zacznijmy od tego gdzie i kiedy powstał sam system escrow. System został stworzony w latach trzydziestych dwudziestego wieku w USA.

Stanowi on formę usługi bankowej polegającej na otwarciu oraz prowadzeniu rachunku, który przeznaczony jest do gromadzenia środków finansowych oraz prowadzenia rozliczeń pomiędzy konkretnymi, przewidzianymi w umowie partnerami handlowymi. Jak to działa? Otóż na początku obie strony wybierają wspólnie powiernika, czyli bank, w którym takowy rachunek zostanie założony. Po zawarciu odpowiedniej umowy kupujący przekazuje swoje środki na dany rachunek powierniczy. W przypadku transakcji rozłożonych w czasie dokonuje on wpłat zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.