Kategoria: Wskazówki i porady


Wspólne konto bankowe

Wspólne konto bankowe

Konta bankowe, a dokładnie konta osobiste kojarzą się wielu osobom z jednym właścicielem. Tym czasem istnieje szereg ofert tak zwanych kont wspólnych. Kto może takowe konto założyć, jak wygląda jego funkcjonowanie, jakie są zalety, a jakie wady? Poniżej znajdują się odpowiedzi na niniejsze pytania. Zapraszamy do lektury. Konto wspólne możemy założyć z małżonkiem, partnerem, przyjacielem, kimś z rodziny, czyli ogólnie rzecz biorąc z osobą lub też osobami, do których mamy największe zaufanie. Wiąże się to oczywiście z tym, iż wszystkie strony będą miały dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na wspólnym koncie.

Umowa o konto bankowe

Umowa o konto bankowe

Umowa konta bankowego czy też mówiąc innymi słowy umowa rachunku bankowego jest umową zawieraną pomiędzy dwoma podmiotami. Jednym jest bank, a drugim klient zainteresowany założeniem rachunku w danym banku. Umowa tego typu może być zawierana na czas nieokreślony lub też określony. Umowa o konto bankowe jest zawierana na podstawie zapisów kodeksu cywilnego, prawa bankowego oraz regulaminu banku. Na mocy takowej umowy bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych właściciela rachunku, a także przeprowadzania różnego typu rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku.

Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy jest jednym z rodzajów rachunków bankowych przeznaczonym dla osób fizycznych. Służy on do gromadzenia środków pieniężnych. Rachunek taki może być objęty zmienną stopą procentową. Właściciel rachunku ma stały dostęp do środków finansowych bez groźby utraty odsetek. Rachunki tego typu prowadzone są przez banki na podstawie odpowiednich umów zawartych pomiędzy danym bankiem, a jego klientem. Jak dokładnie wygląda takowy rachunek i jakie są jego cechy charakterystyczne (tudzież wady i zalety)?

Konto firmowe

Konto firmowe

Każda firma czy to mała, jednoosobowa czy też wielkie konsorcjum bezwzględnie musi posiadać rachunek bankowy. Dotyczy to firm, spółek, przedsiębiorstw czy osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Nie może to być jednak zwykłe konto takie, jakim dysponuje osoba prywatna. W takim wypadku mamy do czynienia z kontami firmowymi.

Konto osobiste

Konto osobiste

Konto osobiste to wewnątrz bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez dany bank na rzecz klienta indywidualnego. Głównym zadaniem konta osobistego jest przechowywanie środków należących do klienta (bezgotówkowe) oraz umożliwienie swobodnego dostępu do takowych środków.

ROR

ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zwany również w skrócie ROR jest rachunkiem bieżącym przeznaczonym dla osób fizycznych. Właściciele rachunku mogą go wykorzystywać do przeprowadzania różnego typu rozliczeń pieniężnych, gromadzenia oszczędności oraz zaciągania niejako kredytów w granicach przyznanych przez bank limitów. Zasady funkcjonowania rachunku reguluje umowa rachunku bankowego sporządzona według zapisów prawa bankowego oraz kodeksu cywilnego.

Historia kont bankowych

Historia kont bankowych

Jest wiele różnego typu spraw związanych z kontami bankowymi, a także cech charakterystycznych, z których nie wszyscy mogą sobie zdawać do końca sprawę. Jedną z tego typu spraw jest historia konta bankowego. Nie chodzi tutaj bynajmniej o to jak takowe konta powstały i jak kształtowały się na przestrzeni dziejów tylko o historię związaną z danym kontem. Mowa tutaj o zapisie transakcji oraz wszystkich działań, jakie miały miejsce w kontekście danego konta przez określony czas. Zatem jak to wygląda?

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy

Ogólnie rzecz biorąc rachunek bankowy to zapis stanu należności pomiędzy dwoma podmiotami. Jednym z tych podmiotów jest bank natomiast drugim klient. Poza nazwą rachunek używane jest również często określenie konto bankowe. Aby móc założyć rachunek bankowy należy zawrzeć z bankiem odpowiednią umowę.