Koniec podsłuchu NSA?

Ataki terrorystyczne na USA, które miały miejsce 11 września 2001 roku zaowocowały wieloma różnymi pomysłami na śledzenie i wykrywanie organizacji terrorystycznych na całym świecie. Na mocy porozumienia na linii USA-Unia Europejska amerykańskie służby specjalne uzyskały dostęp do danych przepływających przez system SWIFT. Jest to globalna sieć łącząca instytucje finansowe. Wszystkie przelewy międzynarodowe realizowane są za pośrednictwem tego systemu.

Dzięki dostępowi do danych o przelewach służby amerykańskie mogły śledzić podejrzane transakcje i wykrywać terrorystów poprzez realizowane przez nich przelewy itp. Okazało się jednak, że NSA nadużywało swoich praw i obchodziło narzucone przez umowę ograniczenia. Po wykryciu tych nadużyć Parlament Europejski przegłosował rezolucję, która wzywa do zerwania umowy. Komisja Europejska oświadczyła, że nie przewiduje natychmiastowego zerwania umowy, tym niemniej oczekuje na dalsze wyjaśnienia ze strony USA. Amerykanie odpierają zarzuty i twierdzą, że nie mają sobie nic do zarzucenia.

Dodaj swoją opinię