Konta osób zmarłych

Jak donoszą banki, na kontach osób zmarłych znajduje się obecnie około 10 miliardów złotych. Około 4 miliardów złotych to środki, po które nikt się nie zgłosił lub ustalenie spadkobierców jest trudne. Wśród rządzących pojawiły się już pomysły jak zagospodarować te „niczyje” pieniądze. Część senatorów twierdzi, że tak zamrożone środki finansowe mogłyby posłużyć do sfinansowania ustawy o osobach niesamodzielnych. Projekt takowej jest obecnie na etapie konsultacji.

Zgodnie z założeniami ustawy, finanse na rozwój rynku usług opiekuńczych zostaną przesunięte z zasiłków pielęgnacyjnych. Jednak coraz większa grupa osób wątpi w to by rząd zdecydował się na zabranie dodatków milionom obywateli. Wykorzystanie środków zamrożonych byłoby sposobem na uniknięcie decyzji w sprawie zasiłków, która na pewno wpłynęłaby na zmniejszenie „popularności” ekipy rządzącej. Jak na razie jest to jednak tylko pomysł, a prace nad nim są na wczesnym etapie. Dopiero dwa miesiące temu przygotowano analizę prawną senackiego projektu.

Dodaj swoją opinię