Konto dla emeryta – czy to się opłaca?

Okazuje się, że blisko 20% Polaków nie posiada własnego konta w banku. Wynika to często z obawy przed bezpieczeństwem własnych pieniędzy, lecz bez wątpienia tak nie jest. Co więcej, bezpośrednie wpłaty na konto mogą znacznie ułatwić comiesięczne formalności z odbieraniem należności. Dlatego takim impulsem do założenia konta może być moment przejścia na emeryturę lub rentę, pomimo że nie ma wymogu założenia konta bankowego, świadczeniobiorca bowiem ma możliwość wskazania najdogodniejszej formy pobierania świadczeń.

Jednak konto bankowe daje najwięcej korzyści i jest bezpieczną formą przechowywania pieniędzy. Obecnie banki oferują całą gamę kont osobistych z najniższymi opłatami. Warto więc poszukać takiego, aby owe niskie opłaty dotyczyły zakładania i prowadzenia rachunku, a także wypłat z banku albo z bankomatu. Dodatkowo bez opłat powinna być wydana karta bankomatowa. Zasady dotyczące kont określają prawa regulujące przyznawanie emerytur i rent. Są to cztery główne zasady w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych: zasada sumowania, równego traktowania, zachowania praw nabytych i transferu świadczeń oraz uznawania zdarzeń i okoliczności.

Dodaj swoją opinię