Konto młodzieżowe

Konta młodzieżowe to rachunki bankowe przeznaczone dla osób, które nie uzyskały jeszcze pełnoletniości, a przez to nie uzyskały jeszcze pełni zdolności do czynności cywilnoprawnych. Typowe konta młodzieżowe są przeznaczone dla osób w wieku od 13 do 18 lat.

Ogólnie rzecz biorąc konta młodzieżowe nie różnią się aż tak bardzo od kont przeznaczonych dla osób dorosłych. W przypadku tego typu rachunków również mamy do czynienia z możliwością wpłaty i wypłaty środków finansowych. Do konta dodawana jest oczywiście karta debetowa umożliwiająca wypłatę środków pieniężnych z konta w bankomatach jak i zawieranie transakcji bezgotówkowych, czyli płacenia kartą płatniczą lub przy użyciu przelewów bankowych.

Tego typu konta są jednak obłożone większymi restrykcjami. Dotyczyć one mogą limitów wypłat z konta czy limitów transakcji bezgotówkowych zawieranych w miesiącu. Konto młodzieżowe ma wiele zalet. Pozwala na swobodną kontrolę rodziców nad wydatkami dziecka poprzez regularne wpłaty na takie konto oraz możliwość otrzymywania wyciągów z danego konta. Należy zauważyć, że osoby w wieku od 13 do 18 lat nie mają pełnej zdolności czynności cywilnoprawnych, zatem konto takie niejako kontrolowane jest przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Warto również zwrócić uwagę na aspekt edukacyjny posiadania takiego konta przez osoby niepełnoletnie. Umożliwiając młodzieży dostęp do kont bankowych oraz odpowiednio instruując możemy od wczesnych lat uczyć ich kontroli własnych wydatków, szacunku do posiadanego pieniądza oraz oceny tego, co warto za nie nabyć, a co jest zbędne. Jest to, zatem bardzo dobra forma edukacji finansowej.

Dodaj swoją opinię