Konto osobiste w Alior Bank najlepsze

Portale internetowe Gazeta.pl i Kontomierz.pl przygotowały zestawienie najlepszych rachunków osobistych dla klientów indywidualnych. Celem było wyłonienie rachunku, który przynosi posiadaczowi największe korzyści. Jak się okazało na szczycie zestawienia znalazło się Konto Rozsądne Alior Banku. Podstawą analizy był roczny koszt korzystania z rachunku przy określonej aktywności posiadacza. W celach porównawczych sporządzono profil przykładowego użytkownika rachunku osobistego. Miesięczne wpływy na konto ustalono na poziomie 2500 zł, a saldo na poziomie 2000 zł.

Taki statystyczny klient w miesiącu dokonuje pięciu transakcji kartą na łączną kwotę 800 zł oraz sześciokrotnie wypłaca z bankomatu swojego banku po 50 zł. Dodatkowo jednorazowo podejmuje 200 zł z bankomatu innego banku. Na podstawie takiego modelowego klienta okazało się, że w skali roku najlepszym kontem jest właśnie rachunek w Alior Bank.

Zaletą Konta Rozsądnego jest możliwość otrzymania do 5% zwrotu wydatków odnotowanych w sklepach spożywczych, supermarketach oraz hipermarketach. Maksymalnie w ten sposób klient może odzyskać 50 zł miesięcznie i 400 rocznie. Warunkiem jest tu stały miesięczny wpływ z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty lub stypendium uczelnianego. Wysokość tego wpływu nie gra roli.

Dodaj swoją opinię