Konto osobiste

Konto osobiste to wewnątrz bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez dany bank na rzecz klienta indywidualnego. Głównym zadaniem konta osobistego jest przechowywanie środków należących do klienta (bezgotówkowe) oraz umożliwienie swobodnego dostępu do takowych środków.

Podstawą funkcjonowania rachunku jest zawarcie między bankiem, a klientem odpowiedniej umowy. Tego typu umowa opiera się na zasadach zawartych w kodeksie cywilnym, prawie bankowym, a także odpowiada regulaminowi danego banku. Umowa tego typu zawierana jest za zwyczaj na czas nieokreślony. Klient po uprzednim wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań wobec banku może w każdym momencie rozwiązać umowę. Bank również ma prawo do rozwiązania umowy tym niemniej jest on zmuszony do podania jasnego powodu tego typu czynności, którym może być rażące naruszenie regulaminu przez klienta. Bank nie może wypowiedzieć umowy bez podania ważnej przyczyny.

Konto osobiste ma swoje wady i zalety. Poniżej mamy kilka przykładów zalet i wad. Zacznijmy od zalet:

 • bezpieczeństwo przechowywanie środków finansowych
 • bezpieczeństwo transakcji
 • wygoda i swoboda przy dostępie do pieniędzy (konta internetowe)
 • możliwość ustalania zleceń stałych (system bankowy automatycznie realizuje zlecone przelewy-płacenie rachunków, raty kredytów itp.)
 • możliwość łatwego korzystania z szeregu innych produktów bankowych (kredyty bankowe, lokaty terminowe itd.)
 • dodatkowe usługi pozafinansowe w ramach niektórych typów kont
 • oprocentowanie konta może generować zysk

Wady kont:

 • opłaty za prowadzenie i obsługę konta (obecnie większość kont jest pod tym względem darmowa, więc może to nie być już wadą)
 • nowinki technologiczne mogą utrudniać posługiwanie się kontem osobom starszym
 • nieufność wobec instytucji finansowych
 • możliwość awarii systemu i czasowego ograniczenia lub zablokowania dostępu do środków finansowych
 • ryzyko włamania do systemu bankowego i kradzieży pieniędzy (jest ono znikome, a poza tym środki zgromadzone na depozytach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego)
 • dostęp do danych dotyczących naszych finansów takich instytucji jak Urząd Skarbowy, Biuro Informacji Kredytowej czy sądy

Dodaj swoją opinię