Konto Wspólnota w BOŚ

Bank Ochrony Środowiska ma w swojej rozległej ofercie rachunków bankowych również taki o nazwie Konto Wspólnota. Jest to rachunek skierowany do wspólnot mieszkaniowych i może się stać podstawowym narzędziem zarządzania finansami takowej wspólnoty. Rachunek umożliwia dostęp do finansów wspólnoty wszystkim upoważnionym do tego osobom. Bank nie pobiera opłat za otwarcie rachunku. Jednak mamy do czynienia z opłatami za prowadzenie: 10 zł za prowadzenie rachunku bieżącego i 10 zł za prowadzenie rachunku pomocniczego.

Konto umożliwia automatyczne lokowanie środków na lokacie overnight (już od 20 tysięcy zł). Wspólnota może mieć również dostęp do dodatkowych środków finansowych w ramach w ramach limitu ovedraft (do 10 tysięcy zł). Do rachunku może być wydana darmowa karta debetowa, Warunkiem darmowości karty jest dokonanie w każdym miesiącu transakcji bezgotówkowych na minimum 400 zł. BOŚ nie pobiera dodatkowych opłat za wypłatę środków z bankomatów w placówkach banku. (Źródło: Bank Ochrony Środowiska)

Dodaj swoją opinię