Konto zarabiające, czyli jak zarabiać na kontach

Konto zarabiające to rachunek bankowy przeznaczony dla klientów indywidualnych (najczęściej w postaci rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego) pozwalający odnosić dodatkowe korzyści finansowe z jego posiadania. Klient banku posiadający takie konto w różny sposób może być nagradzany (zachęcany) za wybór danej oferty, aktywne używania konta lub karty płatniczej. W zależności od oferty bankowej posiadacz takiego rachunku może zyskać w skali roku od kilkudziesięciu do kilkuset złotych (w skrajnych przypadkach ponad tysiąc złotych).


Sposoby zarabiania na koncie bankowym w 2014 roku:
 • Założenie konta – banki oferują premie za otwarcie rachunku osobistego. Sprowadza się to do przekazania przez bank ustalonej kwoty na nowo założony rachunek. Premie za założenie konta mogą wahać się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Czasami są to bardziej rozbudowane programy, a premia uzależniona jest od zadeklarowanych miesięcznych wpływów, ilości wykonanych transakcji (przelewów, płatności kartami lub płatności mobilnych), wykorzystania konta do konkretnych transakcji (opłaty za media: prąd, gaz, itp.) czy regularnego korzystania z konta (dodatkowe premie uzyskujemy w kolejnych miesiącach korzystania z rachunku).
 • Moneyback / Cashback – usługa bankowa sprowadzająca się do zwrotu części wydatków za przeprowadzone transakcje bezgotówkowe z reguły przy użyciu kart płatniczych wydanych do konta. Może to być zwrot kwotowy (bank zwraca określoną kwotę) lub procentowy (bank zwraca kwotę równą określonemu procentowi wartości transakcji). Nie każda transakcja może podlegać pod moneyback (często ustalana jest minimalna wartość transakcji). Banki ograniczają wartość takiego zwrotu przez wprowadzanie limitów miesięcznych i rocznych. Zasadniczo klienci mogą odzyskać w skali roku kilkaset złotych.
 • Programy lojalnościowe – banki nagradzają klientów za ich lojalność (stałe zadeklarowane wpłaty na konto, aktywne korzystanie z konta i kart płatniczych, zakupy u partnerów banku, itp.). Może to przyjąć formę programu bonusowego payback w przypadku, którego posiadacz konta nagradzany jest punktami za np. wykonywanie transakcji kartą płatniczą wydaną do jego konta. Uzbierane punkty można później wymienić na nagrody lub zniżki na zakupy w określonych punktach (sklepach, itp.) współpracujących z bankiem.
 • Polecenie oferty bankowej – posiadacz rachunku może otrzymać premię za polecenie rachunku, bądź innego produktu bankowego osobie, która nie jest jeszcze klientem danego banku. Poszczególne banki oferujące takie bonusy posiadają określone systemy poleceń i ich weryfikacji. Jeżeli dany klient spełni warunki i namówi inną osobę by np. założyła w danym banku konto może otrzymać przykładowo premię pieniężną.
 • Rabaty przy wykorzystaniu kart płatniczych – banki stosują programy rabatowe, dzięki którym posiadacze kont mogą liczyć na zniżki u partnerów danego banku (sieci sklepów, sieci handlowych, punktów usługowych, itp.). Może to mieć charakter stały lub okresowy. W pierwszym przypadku klienci zyskują stałe rabaty np. przy płatnościach kartami przypisanymi do konta w określonych punktach handlowo-usługowych. Drugi wariant to okresowe promocje (np. kilkudniowe), w czasie których klienci banku mogą liczyć na zniżki w sklepach czy placówkach firm współpracujących z danym bankiem.
 • Programy systematycznego oszczędzania – za zgodą klienta bank może zaokrąglać płatności wykonywane kartą płatniczą lub w inny sposób i pobierać środki z konta przy takowych płatnościach. Są to kwoty niewielkie, zasadniczo niezauważalne dla klienta. Przy każdej płatności spełniającej ustalone warunki bank pobiera określoną, niewielką kwotę z konta osobistego klienta i przekazuje je na konto oszczędnościowe. W ten sposób klient może codziennie automatycznie odkładać niewielkie kwoty (np. rzędu kilku złotych). Konto oszczędnościowe, na które trafiają środki jest lepiej oprocentowane niż typowe konto osobiste. Dodatkowo istnieje możliwość inwestowania zaoszczędzonych w ten sposób środków.
 • Cross selling – metoda sprzedaż bankowych produktów finansowych (stosowana często w innych branżach), polegająca na oferowaniu klientowi produktu finansowego (np. kredytu hipotecznego) na atrakcyjnych warunkach pod warunkiem, że zgodzi się ona na ofertę dodatkową (np. założenie darmowego konta bankowego). Klient decydujący się na taki wariant może skorzystać z ofert niedostępnych przy wyborze pojedynczych produktów bankowych.
 • Loterie i konkursy – banki organizują konkursy i loterie, w których klienci aktywnie korzystający z kont bankowych, zwłaszcza kart płatniczych wydanych do rachunków mogą gromadzić punkty (losy). Podobnie jak w przypadku programów lojalnościowych punkty mogą być wymieniane np. na nagrody. Z kolei losy biorą udział w losowaniach nagród. Wszystko zależy od pomysłu danego banku. Tego typu loterie i konkursy mają za zadanie mobilizować klientów do aktywnego używania konta i kart płatniczych.

Warunki, ograniczenia i opłaty dla kont zarabiających

To czy dane konto faktycznie będzie kontem zarabiającym uzależnione jest często od kilku zasadniczych warunków, które musi spełnić jego posiadacz. Banki szczegółowo określają te zasady w regulaminach otwierania rachunków, regulaminach promocji, czy użytkowania kart płatniczych wydanych do kont. Oto kilka najczęściej spotykanych warunków nakładanych przez banki:

 • otwarcie konta w czasie trwania promocji
 • zadeklarowanie odpowiednich comiesięcznych wpływów na rachunek
 • aktywne korzystanie z konta sprowadzające się do wykonywania określonej ilości transakcji (np. przelewów), na określona łączną sumę
 • aktywne korzystanie z kart płatniczych sprowadzające się do wykonywania określonej liczby transakcji bezgotówkowych lub (i) transakcji o określonej łącznej wartości (w skali miesiąca)
 • wykonywanie płatności w określonych punktach handlowo-usługowych (np. sklepach, sieciach handlowych) współpracujących z bankiem

Opłaty związane z kontami zarabiającymi

Zasadniczo konta bankowe określane mianem kont zarabiających powinny dawać klientom wyłącznie zysk, co wyklucza różnego typu opłaty. Z drugiej strony darmowość konta często uzależniona jest od spełnienia określonych warunków (aktywne korzystanie z konta).

W skrajnych przypadkach możemy spotkać się z sytuacją, w której to samo konto w rękach jednego klienta, aktywnie zeń korzystającego i spełniającego warunki nałożone przez bank jest kontem zarabiającym, a w wypadku klienta niestosującego się do wymogów banku i rzadko korzystającego z rachunku staje się kontem płatnym (od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych w sakli miesiąca).

Dlatego przed wyborem konkretnego konta (nawet rekomendowanego jako zarabiające), należy dokładnie zapoznać się z umową i przeanalizować tabelę opłat. Pamiętać należy również, że banki zastrzegają sobie możliwość zmian w trakcie trwania umowy (zmiany oprocentowania, opłat, warunków korzystania z bonusów, promocji, premii, rabatów, czy całkowitą rezygnację z programów pozwalających na zarabianie na koncie).

Dodaj swoją opinię