Kontrola nad organizacjami płatniczymi

Z najnowszych doniesień prasowych wynika, że Ministerstwo Finansów chce objąć kontrolą organizacje płatnicze. Dzięki temu pod nadzorem państwa znalazłyby się Visa czy MasterCard. Ministerstwo proponuje by kontrolę nad tego typu instytucjami powierzyć Komisji Nadzoru Finansowego lub Narodowemu Bankowi Polskiemu. Gdyby faktycznie wymienione firmy zostały objęte nadzorem musiałyby rejestrować oraz zgłaszać do akceptacji zasady ustalania oraz wysokości opłat pobieranych od podmiotów płacących kartami.

Wprowadzenie nadzoru tego typu to kolejny pomysł na osłabienie dwóch największych organizacji płatniczych, które działają na naszym rynku. Łącznie kontrolują one 99% polskiego rynku płatności przy użyciu kart. Ministerstwo zwraca uwagę, że dzięki tak daleko posuniętej, dominującej pozycji na rynku firmy te mogą dowolnie kształtować zasady korzystania z kart i dostosowywać je do własnej wygody. Warto jednak zauważyć, że kontroli proponowanej przez ministerstwo nie ma w żadnym kraju w Europie. Czy Polska będzie pierwsza?

Dodaj swoją opinię