Liczą się ludzie – ING wznawia kampanię

ING Bank Śląski postanowił wznowić kampanię marketingową pod hasłem „Liczą się ludzie”. Ma ona za zadanie promować filozofię działania banku. W ten sposób bank chce pokazać, że cały czas identyfikuje się z tym hasłem i pozostaje mu wierny. Jednocześnie ING Bank Śląski zwraca uwagę na wszystkie inicjatywy i działania podjęte przez ostatni rok, których celem było uproszczenie bankowości i dostosowanie jej do potrzeb swoich klientów. Przytacza tu na przykład swój pionierski projekt, dzięki któremu już w niemal czterystu placówkach banku dostępna jest opcja wideo rozmowy z udziałem tłumacza języka migowego.

Jest to ogromne ułatwienie dla klientów niesłyszących. Pilotażowy projekt ruszył w 2014 roku. ING zwraca także uwagę na rozwój bankowości elektronicznej oraz mobilnej. Warto tu zauważyć kilka innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych na przykład do aplikacji mobilnej banku i znacznie ułatwiającej korzystanie z usług finansowych. Bank chwali się także między innymi darmowym WiFi w swoich oddziałach. To tylko kilka przykładów. W kampanii bank na pewno zwróci uwagę na szereg innych spraw.

Dodaj swoją opinię