Nagroda za przeniesienie konta w Credit Agricole

Credit Agricole oferuje teraz swoim klientom 200 złotych premii za przeniesienie konta do Banku. Wystarczy, że roku osoba zainteresowana otworzy wybrany przez siebie rachunek bankowy z kartą, przeniesie się do CA ze swojego dotychczasowego banku, zapewni regularne wpływy na konto w kwocie co najmniej 3 tysiące złotych miesięcznie przez 3 miesiące i spełni pozostałe warunki obowiązującej promocji. Promocja „Polacy wybierają Credit Agricole – przenieś konto. Edycja 2” trwa do 30 czerwca 2017 roku.

Warunkiem skorzystania z promocji jest otwarcie konta osobistego z dostępem do bankowości elektronicznej wraz z kartą płatniczą oraz wyciągiem w formie elektronicznej, a także zapewnianie stałych wpływów na konto. Z promocji może skorzystać osoba, która zawrze umowę o otwarcie konta, złoży wniosek o wydanie karty oraz zapewni stałe wpływy na konto i zgodzi się na działania marketingowe Banku. Z promocji nie może skorzystać klient, który w okresie do 1 roku przed datą otwarcia konta był posiadaczem żadnego konta indywidualnego w Credit Agricole.

Dodaj swoją opinię