NBP zbada opłaty bankowe

Narodowy Bank Polski zbadał opłaty, jakie pobierają od swoich klientów banki komercyjne. Co wynikło z takowych badań? Otóż potwierdziły one trend, z którym mogła spotkać się część klientów. Banki zmieniają swą politykę. Koncentrują się bardziej na źródłach przychodów, które gwarantują im stałe wpływy. Powiedzmy jednak najpierw, co Narodowy Bank Polski wziął pod uwagę przy swoich badaniach.

Skupiono się na opłatach i prowizjach związanych między innymi z prowadzeniem rachunków bankowych czy zleceniami płatniczymi z uwzględnieniem różnych kanałów ich realizacji. Pod lupę wzięto cenniki 22 banków. Porównano dane z czerwca oraz grudnia 2012 roku. Okazało się, że w tym czasie połowa banków zmieniła swój cennik. Jak wynika z badań banki niestety podnoszą lub wprowadzają opłaty za prowadzenie kont czy używanie kart płatniczych (debetowych).

Jednocześnie zachęcają swoich klientów do korzystania z najtańszych kanałów kontaktu. Chodzi tu o rozwiązania najtańsze z punktu widzenia banków. Zgodnie z tą polityką podwyżki dotknęły operacji płatniczych wykonywanych w placówkach banków jak i przez telefon. Z drugiej strony mamy do czynienia z rezygnacją z opłat za usługi oferowane za pośrednictwem Internetu. Inny trend dotyczy promowania aktywności.

Chodzi tu o aktywne korzystanie z rachunków. Tylko pięć spośród badanych banków faktycznie posiadało w ofercie w stu procentach darmowe konta. W przypadku pozostałych mieliśmy do czynienia z narzuconymi warunkami, których spełnienie gwarantuje uniknięcie opłat. Jeżeli jednak warunków nie spełnimy musimy zapłacić prowizję za prowadzenie konta czy użytkowanie karty debetowej. Wszystko wskazuje na to, iż nadal będziemy mieć do czynienia z podwyżkami.

Dodaj swoją opinię