Nowe konta w Alior Banku

Alior Bank obecnie obsługuje klientów z zakresu działalności, jaką przejął od Banku BPH. Wyszedł więc z nową ofertą Maksymalnego Konta w ramach oferty specjalnej Wyższej Jakości. Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z niej, mogą liczyć na wiele korzyści, wśród których można wyróżnić brak dodatkowej opłaty miesięcznej oraz innych kosztów związanych z transakcjami realizowanymi z tego konta (przelewów natychmiastowych, poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, wydania duplikatów kart debetowych). Aby opłata za prowadzenie konta nie została pobrana, klient zobowiązany jest w poprzednim miesiącu kalendarzowym zasilić konto jednorazową wpłatą w wysokości co najmniej 2,5 tysiąca złotych lub zrealizować transakcje bezgotówkowe w wysokości 700 złotych miesięcznie.

W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków zostaje pobierana opłata miesięczna w wysokości 12 złotych. Dodatkowo można skorzystać z oferty Lokaty na 100 dni, którą można założyć na kwotę od 1 do 10 tysięcy złotych, jednak bez możliwości jej odnowienia. Oferta Lokata na start zaś jest skierowana do osób, które od 1 stycznia 2016 roku do 15 stycznia 2017 roku nie posiadały rachunku osobistego w części Banku BPH przejętej przez Alior Bank oraz założą Kapitalne Konto lub Maksymalne Konto w czasie trwania oferty.

Dodaj swoją opinię