Nowości w IKO

Użytkownicy IKO mający aplikację powiązanej z kontem w Inteligo lub PKO Banku Polskim uzyskali dostęp do nowych funkcji. Chodzi tu przede wszystkim o przelewy zwykłe na numer rachunku bankowego. Dzięki temu IKO zostało wzbogacone o jedną z najważniejszych funkcji płatności mobilnej. Obecnie przy wykorzystaniu IKO można, poza sprawdzeniem salda czy historii rachunku, wykonywać przelewy zwykłe na numer rachunku, przelewy pomiędzy głównymi rachunkami własnymi, przelewy zdefiniowane wcześniej przez iPKO lub Inteligo oraz przelewy na numer telefonu.

Dotyczy to przelewów realizowanych w złotówkach. Do autoryzacji potrzebne są kody. W zależności od wybranych limitów transakcji, może to być kod PIN lub kody z narzędzi autoryzacyjnych takich jak zdrapki, token, SMS. Po wykonaniu przelewu klient ma możliwość zapisać dane odbiorcy na liście transakcji zdefiniowanych. Tak jak inne płatności wykonywane za pośrednictwem IKO, również przelewy zwykłe podlegają limitom transakcyjnym. Można nimi zarządzać w serwisie IKO, Inteligo. (Źródło: PKO Bank Polski)

Dodaj swoją opinię