Opłaty interchange

Jak donoszą badania, opłaty interchange w Polsce nadal należą do najwyższych na starym kontynencie. Jednak ma się to już niedługo zmienić. Sejm zakończył prace nad radykalnym zmniejszeniem opłat pobieranych za akceptację kart. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem cięcia mogą nastąpić jeszcze w tym roku w grudniu. Najważniejszym punktem jest ten mówiący, że stawka na poziomie 0,5% ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Nie będzie też żadnego okresu przejściowego, w którym stawki miałyby spadać stopniowo.

Obecnie mamy do czynienia z stawkami na poziomie 1,1 – 1,3%. Dodatkowo trzeba uwzględnić opłaty na rzecz agenta rozliczeniowego obsługującego płatności oraz organizacji kart płatniczych. Co ważne, z projektu ustawy wykreślono zapis, który mógłby być niekorzystny dla konsumentów. Chodzi tu o możliwość wybiórczej akceptacji kart. Wcześniej proponowano by sprzedawca miał prawo do przyjęcia tylko karty, która jest dla niego bardziej opłacalna. Mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której potrzebowalibyśmy kilku kart by swobodnie móc poruszać po sklepach itp. Na szczęście zrezygnowano z tego zapisu.

Dodaj swoją opinię