Podwyżki cen w PKO BP

W maju 2016 roku w życie wchodzą planowane przez PKO Bank Polski zmiany taryf cenowych. Podwyżki mają dotyczyć tylko niektórych produktów PKO. Nie dotkną one bowiem najbardziej popularnych z ofert, na przykład Konta za Zero. Do tych usług, za które trzeba będzie zapłacić więcej należą między innymi prowadzenie kont Aurum i Platinum. Wprowadzone też zostaną opłaty warunkowe w kartach kredytowych. Wyższe opłaty dotyczyć będą przede wszystkim posiadaczy rachunków, które zostały wycofane już z aktualnej sprzedaży, właścicieli kont VIP oraz studentów.

Nowe warunki stanowią o podniesieniu opłaty za prowadzenie konta Aurum z 25 złotych do 30 złotych. Jedynym sposobem uniknięcia tego wzrostu cen jest zagwarantowanie bankowi wpływów na rachunek w wysokości co najmniej 9 tysięcy złotych. Opłata za pakiet Premium natomiast podniesie się o 20 złotych – z 60 do 80. Ci, którzy zasilą ROR kwotą 20 tysięcy złotych, nie będą podlegać podwyżce. PKO BP podniesie też miesięczną cenę za rachunek walutowy z kartą debetową z 5 złotych do 6,90 złotych. Droższe będzie też konto walutowe dla posiadaczy Złotego Konta i Konta Platinum. Studenci, którzy otworzyli Superkonto Student oraz właściciele młodzieżowych kont Graffiti zapłacą po 1,20 złotych za każdorazowych przelew internetowy.

Dodaj swoją opinię