Polacy nie chcą zakładać kont osobistych?

Prawie jedna piąta Polaków nie posiada konta osobistego w banku. Jest to blisko 8 milionów osób bez rachunku w instytucjach bankowych. Może to być wynikiem braku edukacji finansowej społeczeństwa oraz uzyskiwania niskich dochodów. Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) podaje, że posiadanie konta w banku daje możliwość korzystania z podstawowych usług finansowych, jakimi są karty, kredyty, pożyczki. By walczyć z wykluczeniem finansowym, Polska do września 2016 roku powinna wdrożyć unijną dyrektywę, która gwarantuje każdemu dostęp do podstawowego konta bankowego bezpłatnie.

Posiadanie konta w banku zdaje się przynosić wiele korzyści. Wielu pracodawców wymaga posiadania rachunku. Co więcej, posiadanie i płacenie kartą niweluje ryzyka kradzieży czy zagubienia gotówki. Brak historii bankowej jest utrudnieniem w ubieganiu się o kredyt gotówkowy. Z badań CBOS wynika, że ponad połowa pełnoletnich Polaków posiada konto w jednym z banków. Z usług dwóch korzysta 12%, a trzech lub więcej – 4% obywateli. Sumując, prawie wszyscy klienci banków, bo aż 96%, są posiadaczami rachunków osobistych. Pozostali korzystają z innych usług bankowych, wśród których wyróżnia się między innymi lokaty oszczędnościowe.

Dodaj swoją opinię