Promocja dla Wspólnot Mieszkaniowych w BPS

Bank BPS przygotował specjalną promocję dla Wspólnot Mieszkaniowych. Oferta skierowana jest do nowych klientów, czyli Wspólnot Mieszkaniowych, które jeszcze nie posiadają w banku żadnego z produktów wymienionego w regulaminie promocji (rachunek bieżący, kredyt inwestycyjny). Promocja obowiązuje od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku i jest ważna (ważne są warunki promocyjne) przez dwanaście miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej.

Po upływie roku od zawarcia umowy przestają obowiązywać promocyjne warunki cenowe i stosowane są aktualne stawki zgodnie z tabelami opłat, które w danej chwili przygotował bank. Na jakie warunki mogą liczyć wspólnoty w okresie trwania promocji? Bank oferuje 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, 0 zł za wpłaty pieniędzy (wpłaty gotówkowe) na rachunek bieżący, rachunki pomocnicze i rachunki funduszu remontowego prowadzone w Banku BPS. Dodatkowo bank nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego o Kredyt Inwestycyjny Wspólny Remont.

Dodaj swoją opinię