Rachunek lokat terminowych

Rachunek lokat terminowych służy do przechowywania środków pieniężnych przez określony w umowie czas. Właścicielem tego rodzaju rachunku może być osoba fizyczna zdolna do pełni czynności prawnych jak i osoby prawne oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Poza tym właścicielem rachunku lokaty terminowej mogą być organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia czy organizacje zawodowe. Przewagą rachunku lokat terminowych nad rachunkami bieżącymi jest wyższe oprocentowanie zgromadzonych środków pieniężnych. Co jeszcze warto wiedzieć o tym rachunku?

Otóż posiadacz konta może ustanowić pełnomocnika, który będzie miał prawo do dysponowania rachunkiem oraz środkami na nim zgromadzonymi. Tego typu dyspozycje będą jednam mogły mieć miejsce wyłącznie w granicach określonych przez pełnomocnictwo. Aby takowy rachunek mógł funkcjonować potrzebne są oczywiście środki na nim zgromadzone. Banki wprowadzają, więc zazwyczaj kwoty minimalne, jakie są niezbędne do tego by dany rachunek lokaty terminowej mógł działać. W wielu przypadkach są to niskie kwoty mogące nie przekraczać kilkudziesięciu złotych.

Ważną cechą takowej lokaty jest fakt, iż po upływie określonego w umowie z bankiem terminu klient ma prawo wycofać całe zgromadzone środki wraz z odsetkami. Może również pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny okres. Nie wymaga to wydawania jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji. Banki stosują różnego rodzaju promocje by zachęcić klientów do dłuższego przechowywania większych pieniędzy na tego typu rachunkach. Może to być na przykład podwyższone oprocentowanie lokaty w przypadku zdeponowania odpowiedniej kwoty na odpowiedni minimalny okres.

Rachunek lokaty terminowej może być prowadzony zarówno w walucie rodzimej jak i w walutach obcych. W tego typu przypadkach również możemy mieć do czynienia z minimalnymi środkami. Podobnie jak w wypadku lokat złotówkowych nie muszą być to wysokie kwoty. Najczęściej oferowane waluty to tradycyjnie frank szwajcarski, dolar, euro i funt brytyjski (chociaż możemy mieć do czynienia z wieloma innymi walutami). Rachunki lokat terminowych (zarówno w złotówkach jak i walutach obcych) mogą być otwierane na różnej długości okresy tzn. od jednego czy kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Dodaj swoją opinię