Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy jest jednym z rodzajów rachunków bankowych przeznaczonym dla osób fizycznych. Służy on do gromadzenia środków pieniężnych. Rachunek taki może być objęty zmienną stopą procentową. Właściciel rachunku ma stały dostęp do środków finansowych bez groźby utraty odsetek. Rachunki tego typu prowadzone są przez banki na podstawie odpowiednich umów zawartych pomiędzy danym bankiem, a jego klientem. Jak dokładnie wygląda takowy rachunek i jakie są jego cechy charakterystyczne (tudzież wady i zalety)?

Do zalet konta oszczędnościowego możemy zaliczyć brak konieczności określania czasu, przez jaki będziemy utrzymywać swoje środki finansowe na takim koncie. Konto tego typu daje również możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym momencie. Mimo tego, że nie zdefiniowaliśmy czasu funkcjonowania konta oraz swobodnie dysponujemy zgromadzonymi na nim środkami możemy liczyć na zysk w postaci odsetek, ponieważ konto jest odpowiednio oprocentowane.

Co do oprocentowania warto zauważyć, że może ono być zbliżone do oprocentowania niektórych lokat terminowych lub nawet wyższe. Oprocentowanie dostępne na danym rachunku zależeć może również od kwoty zgromadzonej na takim koncie. Banki stosują pewne progi, powyżej których wzrasta oprocentowanie rachunku. W ten sposób mogą być połączone zalety rachunku bieżącego i lokaty bankowej.

Na koniec warto wspomnieć o kosztach prowadzenia konta oszczędnościowego. W tym przypadku jak w wypadku szeregu innych kont takowe koszty mogą być niskie lub wręcz zerowe. Należy jednak na to zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy. Może się, bowiem okazać, że nie wszystkie wypłaty z danego konta mogą być nieobciążone opłatami. W niektórych przypadkach może to być tylko kilka wypłat darmowych, a kolejne transakcje mogą być już obciążone prowizjami. W takim wypadku wypracowane odsetki mogą być niejako „skonsumowane” przez wspomniane opłaty. Wtedy zamiast zarobić możemy stracić na rachunku oszczędnościowym.

W wypadku, gdy zamierzamy często korzystać z możliwości wypłat lepiej jednak pozostać przy rachunku bieżącym. Jednak, gdy chcemy zarabiać na posiadanym kapitale jednocześnie mając furtkę w postaci możliwości wypłaty bez utraty odsetek (w przypadku lokat może to być poważnie ograniczone) lepiej skorzystać z rachunku oszczędnościowego niż tradycyjnej lokaty.

Dodaj swoją opinię