Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy jest jednym z podstawowych rachunków przewidzianych przez prawo, jako sposób na przechowywanie środków pieniężnych oraz prowadzenie różnego typu rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Innymi rachunkami służącymi do tego typu działań są rachunki bieżące oraz rachunki lokat terminowych. Rachunek bieżący służy do przeprowadzania rozliczeń w innych bankach aniżeli bank, w którym prowadzony jest rachunek bieżący.

Rachunek ten może służyć do takich celów jak na przykład wypłata zaliczek na wydatki administracyjno-gospodarcze, wypłata wynagrodzeń w placówkach terenowych czy też wypłata w skupie produktów rolnych. Ważne w kontekście tego typu rachunku jest również to, kto może go założyć.

Rachunek pomocniczy może założyć:

 • zakłady oraz jednostki budżetowe
 • organizacje pozarządowe
 • gospodarstwa rolne
 • podmioty instytucjonalne
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą

W przypadku zamiaru otwarcia rachunku pomocniczego zazwyczaj nie jest wymagana zgoda banku prowadzącego rachunek bieżący danego klienta. Wyjątkiem jest sytuacja, w której umowa rachunku bieżącego jasno formułuje obowiązek wyrażenia zgody banku, w którym zakładamy rachunek bieżący na otworzenie rachunku pomocniczego w innym banku. Z posiadania rachunku pomocniczego może płynąć wiele korzyści. Jako takowe możemy wymienić m.in.:

 • możliwość wyodrębnienia środków finansowych i kontroli wydatków na określone cele
 • łatwe zarządzanie kontem i proste założenie rachunku
 • bezpłatne przelewy pomiędzy rachunkami
 • możliwość korzystania z kart płatniczych
 • możliwość korzystania z innych instrumentów danego banku

Dodaj swoją opinię