Rachunek zastrzeżony w BGŻ

Rachunek zastrzeżony to jeden z elementów oferty Banku BGŻ. Jego przeznaczeniem jest zabezpieczenie wszelakiego typu transakcji kupna i sprzedaży usług i dóbr. Dzięki temu ogranicza ryzyko, iż jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy. Na rachunku deponowane są pieniądze mające posłużyć do realizacji transakcji. Po spełnieniu warunków określonych w umowie pieniądze należą do posiadacza rachunku. W ten sposób zabezpieczone są interesy obydwu stron umowy handlowej.

Skorzystanie z tego typu oferty zwiększa wiarygodność kontrahentów i pozytywnie wpływa na jakość współpracy. Oprocentowanie rachunku ustalane jest indywidualnie. Zależy od wysokości kwoty, jaka zostanie zdeponowana na rachunku. Opłaty i prowizje pobierane za prowadzenie rachunku również ustalane są indywidualnie. Zależą w dużej mierze od stopnia złożoności danej transakcji handlowej. Szczegóły tej oferty można znaleźć między innymi na stronie internetowej Banku BGŻ w sekcji przeznaczonej dla przedsiębiorców. Z pewnością zainteresuje wiele firm.

Dodaj swoją opinię