Ubezpieczenie konta – kiedy i dlaczego?

Ubezpieczenia stały się nieodłącznym elementem bankowej oferty. Nie zawsze jednak podstawowe ubezpieczenia są dołączane tylko do kredytów – jakby się mogło wydawać, ale także produktów depozytowych, kont osobistych i kart płatniczych. Produkty ubezpieczeniowe mogą towarzyszyć już nawet najprostszym produktom bankowym. Często ubezpieczyć dodatkowo można własne konto osobiste, ale i kartę płatniczą.

Często w opłatę za posiadanie karty płatniczej wliczone jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie to może stanowić polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ale także dokupowane dodatkowo ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty lub rabunku. Dlatego podczas podpisywania umowy o otworzenie rachunku czy wydanie karty płatniczej upewnij się, dokładnie czytając dokument lub dopytując przedstawiciela bankowego, o to czy w kontrakcie jest zawarte dodatkowe ubezpieczenie, ponieważ w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną możesz zwrócić się do banku o wypłatę przysługującego świadczenia. Ubezpieczenie karty płatniczej okazuje się szczególnie przydatne za granicą. Może to uchronić przed konsekwencjami zgubienia lub kradzieży karty.

Dodaj swoją opinię