Wypełnienie oświadczenia FATCA konieczne

Wszystkie osoby, które posiadają konto w banku lub rachunek maklerski, otwarte pomiędzy 1 lipca 2014 roku a 30 czerwca 2015 roku, są zobowiązane do wypełnienia oświadczenia FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance). Specjalny, przypominający o tym komunikat wydała Komisja Nadzoru Finansowego. Czas na złożenie tego dokumentu jest do 1 grudnia 2016 roku. W przeciwnym wypadku rachunek klienta może zostać czasowo zablokowany – nie będzie możliwości dokonywania operacji, w tym wycofania środków

.

Konto zostanie odmrożone dopiero po dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia FATCA. Za pomocą tego oświadczenia klienci banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych czy zakładów ubezpieczeń deklarują, że nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Wszyscy obywatele USA są zobowiązani bowiem do opłacania specjalnego podatku. USA i Erytrea to jedyne dwa kraje na świecie, które opodatkowują swoich obywateli, nawet jeśli pracują oni poza granicami ojczyzny.

Dodaj swoją opinię