Zalety i wady kont bankowych

Możemy wyróżnić kilka zasadniczych typów kont bankowych. Tym niemniej mają one wiele cech wspólnych, dzięki którym możemy je zaliczyć do jednej rodziny rachunków bankowych. W tym oto artykule zajmiemy się krótką charakterystyką cech, jakie posiadają konta bankowe i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co jest zaletą kont, a także, jakie są (jeżeli są) wady kont i czy dotyczą one wszystkich, a może tylko niektórych rodzajów kont. Zacznijmy od krótkiego wymienienia podstawowych zalet kont oraz cech uznawanych za wady.

Zalety kont:

  • bezpieczeństwo przechowywania środków
  • łatwy dostęp do zgromadzonych środków
  • automatyczny zdefiniowany proces finansowy
  • możliwość zysku na oprocentowani

Wady kont:

  • ewentualne opłaty
  • trudności związane z nowymi technologiami-problem szczególnie dla osób starszych
  • jawność naszych finansów (przed Urzędem Skarbowym, sądy, Biuro Informacji Kredytowej itp.)

Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych zalet i wskazanych wad. Na czoło wysuwa się naturalnie bezpieczeństwo przechowywania w ten sposób swoich pieniędzy. Trzymając pieniądze w domu jesteśmy narażeni na ich utratę w przypadku kradzieży jak i na przykład zdarzeń losowych takich jak pożary. W banku nasze pieniądze są zabezpieczone na wiele sposobów. Nawet w przypadku kradzieży czy też upadłości takowego podmiotu depozyty bankowe są zabezpieczone przez ubezpieczenia oraz gwarancje Bankowego Fundusz Gwarancyjnego.

Posiadanie konta, a zwłaszcza konta internetowego umożliwia nam dostęp do środków w każdym niemal miejscu. Możemy zarówno dokonywać wypłat gotówki z bankomatów jak i płacić przy użyciu kart płatniczych oraz za pośrednictwem przelewów internetowych. Polecenia przelewu to element automatycznego zdefiniowanego procesu finansowego. Dzięki nim nie musimy pamiętać, że co miesiąc należy opłacić rachunki lub raty kredytu. System automatycznie dokonuje zleconych przelewów. Warto wspomnieć o oprocentowaniu, które w zależności od typu konta czy ilości zgromadzonych środków może generować dla nas mniejszy lub większy zysk w postaci odsetek.

Po zaletach przychodzi czas na wady. Do takich zaliczamy opłaty związane z prowadzeniem konta czy też transakcjami takimi jak korzystanie z bankomatów lub przelewy internetowe. Obecnie jednak większość kont jest pozbawiona tego typu opłat (konta darmowe). Również z problemami związanymi z nauką nowych rzeczy (poznaniem nowych technologii) można sobie poradzić. Banki mogą również oferować w przypadku niektórych (niekoniecznie darmowych) kont pomoc fachowców czy osobistego asystenta.

Pozostaje jeszcze kwestia jawności naszych finansów przed urzędami czy innymi bankami. Na to nie mamy wpływu, tym niemniej nie należy tego rozpatrywać tylko i wyłącznie w kategoriach wady. Przykładowo pozytywna historia kredytowa i możliwość jej szybkiej weryfikacji może znacznie ułatwić nam proces starania się o kredyty bankowe.

Dodaj swoją opinię