Zgoda na przejęcie Nordea

PKO Bank Polski otrzymał zgodę od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad polską częścią aktywów Grupy Nordea. Chodzi tu dokładnie o władzę nad spółkami: Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance. Zdaniem urzędu planowane przejęcie nie wpłynie na zmniejszenie konkurencji na rynku bankowym. Umowa pomiędzy PKO BP, a Nordea Bank AB została zawarta 12 czerwca 2013 roku. Zgoda UOKiK jest kolejnym krokiem do jej zrealizowania. Potrzebna będzie jeszcze m.in. zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

Przewiduje się, że bank uzyska wspominaną zgodę oraz spełni pozostałe warunki na przełomie 2013 i 2014 roku. Wtedy też nabędzie akcje wspominanych wyżej spółek. Fuzja prawna banków Nordea Bank Polski i PKO BP ma się zakończyć w połowie przyszłego roku, a operacyjna nie później niż 12 miesięcy od nabycia pakietu akcji. W wyniku tych działań nastąpi pełna integracja banków i zmiana marki na PKO. Jest to już kolejne w ostatnich latach połączenie banków.

Dodaj swoją opinię