Konto z zyskiem w BGŻ

BGŻ oferuje promocję Konta z zyskiem. Na atrakcyjne oprocentowanie będą mogli liczyć wszyscy klienci, którzy otworzą rachunek przed 18 czerwca 2014 roku. Nowe środki zdeponowane na rachunku oprocentowane są na poziomie 3%. Dla pozostałych oprocentowanie wynosi 2%. Oczywiście w obydwu przypadkach jest to oprocentowanie w skali roku. Oferta skierowana jest do klientów otrzymujących wyciąg z konta w formie elektronicznej. Rachunek można otworzyć za pośrednictwem bankowości internetowej, za pomocą telefonu oraz w tradycyjnym oddziale Banku BGŻ.

Dla kogo przeznaczona jest oferta?

Promocja BGŻ Konto z zyskiem skierowana jest do klientów, którzy spełniają jeden z warunków:

 • Otrzymują wyciąg zawierający informacje o zmianach salda rachunku drogą elektroniczną na podany adres e-mail
 • Złożą dyspozycję o zmianie dotychczasowego sposobu przekazywania informacje o zmianach salda rachunku i wybiorą drogę elektroniczną na podany adres e-mail
 • Posiadają konto osobiste z dostępem do systemu bankowości telefonicznej i internetowej (TeleBGŻ i eBGŻ)

Promocja Konta z zyskiem obowiązuje od 2 kwietnia do 18 czerwca 2014 roku. Rachunki oszczędnościowe założone w tym czasie będą oprocentowane zgodnie z warunkami promocji. Każdy klient banku ma prawo założyć 30 rachunków oszczędnościowych Konto z zyskiem.

Oprocentowanie konta zyskiem w BGŻ:

Konto z zyskiem to oprocentowanie stałe w dwóch wariantach:

 • 3% w skali roku dla nowych środków
 • 2% w skali roku dla pozostałych środków

Stawki promocyjne obowiązują od 2 kwietnia do 31 sierpnia 2014 roku. Po tym okresie środki oprocentowane będą zgodnie ze stawkami standardowymi, czyli stawką oprocentowania zmiennego obowiązującego dla Konta z zyskiem wynoszącą w dniu otwarcia konta 1% w skali roku.

Promocja oprocentowania standardowego w stosunku rocznym dla okresu od 15 stycznia do 30 kwietnia 2014:

 • 1,5% dla środków do 30 tysięcy złotych
 • 1,7% dla środków od 30 do 100 tysięcy złotych
 • 2% dla środków powyżej 100 tysięcy złotych

Promocja oprocentowania standardowego w stosunku rocznym dla okresu od 7 maja do 31 sierpnia 2014 to 2%.

Nowe środki to pieniądze stanowiące nadwyżkę w stosunku do środków zgromadzonych przez klienta na wszystkich rachunkach (osobistych i oszczędnościowych) posiadanych w BGŻ z wyjątkiem środków zgromadzonych na rachunkach klienta prowadzonych w ramach Kont BGŻOptima oraz w ramach umowy o zawieranie transakcji lokacyjnych, których warunki ustalane są indywidualnie na zasadzie negocjacji klienta z bankiem.

Cechy Konta z zyskiem:
 • BGŻ nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego
 • Klient ma prawo do wpłaty i wypłaty środków w dowolnej chwili bez utraty odsetek
 • Pierwsza wypłata w cyklu prowizyjnym (od 28 dnia kalendarzowego każdego miesiąca do 27 dnia kalendarzowego miesiąca następnego) jest bezpłatna
 • Bank umożliwia wpłatę środków na dowolny okres
 • Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na Koncie z zyskiem następuje na koniec miesiąca kalendarzowego

Jak założyć Konto z zyskiem:
 • Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej BGŻ (dla klientów banku posiadających dostęp do bankowości internetowej)
 • Za pośrednictwem infolinii BGŻ
 • W oddziale BGŻ

Konto z zyskiem BGŻ łączy w sobie zalety konta osobistego, czyli łatwy dostęp do zgromadzonych środków (nawet bez dodatkowych opłat) z atrakcyjnym oprocentowaniem pozwalającym zarabiać na zgromadzonym kapitale.

Dodaj swoją opinię