Konto młodzieżowe Click Toyota Bank

Konto Młodzieżowe Click Toyota Bank przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 24 lat. Poza atrakcyjnym oprocentowaniem dochodzącym do 5% na rachunku oszczędnościowym, bank przygotował specjalny program premiujący najlepszych uczniów i studentów, którzy mogą zyskać jeszcze wyższe oprocentowanie, jeśli osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce. Czy połączenie bardzo dobrego oprocentowania z bardzo dobrymi ocenami w nauce przekona do skorzystania z oferty? Przekonajmy się.

Oferta konta Click składa się z dwóch elementów:

 • rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego CLICK
 • rachunku oszczędnościowego SUPER CLICK

W przypadku, gdy konto ma być przeznaczone dla osoby małoletniej, umowę z bankiem zawiera jej przedstawiciel ustawowy, który jest jednocześnie pełnomocnikiem do konta. Wpłat na konto można dokonywać w formie:

 • gotówkowej – przy wykorzystaniu karty płatniczej (pod warunkiem, że klient posiada kartę powiązaną z tym rachunkiem)
 • bezgotówkowej – przelewy, polecenia zapłaty, zlecenia stałe, transakcje płatnicze bezgotówkowe kartą płatniczą (pod warunkiem, że klient posiada kartę powiązaną z tym rachunkiem) oraz inne sposoby dopuszczalne przez bank

Każdy klient może dysponować środkami zgromadzonymi na koncie zgodnie z limitami wyznaczonymi przez bank. W przypadku klientów małoletnich podwyższenie limitów jest realizowane za zgodą przedstawiciela ustawowego klienta. Wszystkie dyspozycje płatnicze realizowane są zgodnie z regulaminem banku. Toyota Bank nie wykona dyspozycji płatniczych klienta małoletniego, jeżeli przedstawiciel ustawowy klienta wcześniej się temu sprzeciwi. Może to zrobić pisemnie lub za pośrednictwem internetowego kanału dostępu Systemu Bankowości Elektronicznej.

Umowa Konta Click Toyota Bank zawierana jest na czas nieokreślony. W przypadku ukończenia przez klienta 24 lat przechodzi w Umowę Konta (o ile we wniosku o otwarcie konta Click nie zaznaczono innej opcji).

Oprocentowanie konta Click:

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy:

 • 3,5% dla kwoty do 8 tysięcy złotych
 • 1,5% dla kwot powyżej 8 tysięcy złotych

Rachunek oszczędnościowy:

 • 5,0% dla kwoty do 10 tysięcy złotych
 • 1,5% dla kwot powyżej 10 tysięcy złotych

Środki zgromadzone na koncie oprocentowane są zgodnie ze zmienną stopą procentową określonej przez bank. Podane stawki są zgodne z Tabelą Oprocentowania obowiązującą na dzień 14 kwietnia 2014 roku.

Koszty dla posiadaczy Click konta:
 • 0,00 zł przelewy internetowe
 • 0,00 zł wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce bez prowizji (dla trzech pierwszych wypłat w miesiącu)
 • 4,50 zł za czwartą i kolejne wypłaty w miesiącu
 • 1,00 zł miesięcznie za prowadzenie konta z kartą
Bonusy i konkursy w Toyota Bank

Dla posiadaczy konta Click bank przewidział „Bonus dla najlepszych 2014„. Program prowadzony jest od 1 kwietnia do 14 lipca 2014 roku. Może w nim wziąć udział każdy kto:

 • ukończył 13 lat, ale nie ukończył 24 lat i były lub jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponad gimnazjalnej
 • jest lub będzie w trakcie trwania konkursu klientem, dla którego bank prowadzi konto Click
 • dokona odpowiedniej rejestracji
 • wyśle w sposób zgodny z regulaminem kopię świadectwa szkolnego

„Bonus dla najlepszych 2014” polega na przyznawaniu nagród uczestnikom, którzy otrzymają świadectwo szkolne z wyróżnieniem – średnia ocen 4,75 lub wyższa.

Masz wysoką średnią – otrzymasz nagrodę:

 • 100% więcej odsetek brutto dla środków zgromadzonych od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku, ale nie więcej niż 100 złotych dla każdego uczestnika – wymagana średnia od 4,75 do 4,99
 • 200% więcej odsetek brutto dla środków zgromadzonych od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku, ale nie więcej niż 200 złotych dla każdego uczestnika – wymagana średnia 5,0 lub wyższa (dodatkowe odsetki brutto nie są naliczane od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym Super Click)
 • e-Karta prezentowa o wartości 50 złotych do użycia na portalu www.empik.com dla wszystkich uczestników programu, którzy otrzymają średnią ocen minimum 4,75 oraz w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 w każdym miesiącu dokonają płatności bezgotówkowych kartą przypisaną do konta na kwotę nie mniejszą niż 150 złotych (do łącznej kwoty za dany miesiąc nie są zaliczane płatności poniżej 20 złotych)

Rejestracja w programie polega na przesłaniu kopii świadectwa (czytelny plik graficzny – obie strony świadectwa szkolnego) na adres poczty elektronicznej przypisanej do konkursu (najlepsi@toyotabank.pl) w terminie do 6 lipca 2014 przy podaniu w temacie wiadomości następujących danych: imię, nazwisko, nr PESEL uczestnika i średniej ze wszystkich ocen. Wiadomość, oprócz załącznika z kopią świadectwa, nie może zawierać żadnej treści.

Dodaj swoją opinię