Bankowość mobilna coraz popularniejsza

Z inicjatywy Getin Bank, TNS Polska przy współpracy z blogiem jestem.mobi przeprowadził badania dotyczące cech bankowości mobilnej, które Polacy uważają za największe zalety (źródło: Bankierpress). Okazało się, że najbardziej interesuje nas niezależność oraz swoboda w dostępie do usług bankowych, jakie oferuje ta forma bankowości. Badania „Rola mobilnych finansów w życiu Polaków” przeprowadzono w sierpniu. Okazało się, że 29% internautów, którzy w nich uczestniczyli, korzysta właśnie z bankowości mobilnej.

Co ciekawe, większość badanych przyznaje, że wciąż najczęściej korzysta z mobilnych rozwiązań w domu. Dotyczy to 41% respondentów. 31% badanych korzysta z bankowości mobilnej w pracy. Są to, więc miejsca gdzie równie dobrze można skorzystać z bankowości internetowej. Dostęp do finansów za pomocą telefonu jest jednak wygodniejszy i bardziej atrakcyjna dla klientów. Wiele osób uważa wciąż bankowość w telefonie, jako dodatek do „tradycyjnej” bankowości internetowej (51% badanych), tym niemniej rośnie odsetek osób zainteresowanych skorzystaniem z tego rozwiązania.

Prawie połowa ankietowanych uważa, że w przyszłości aplikacje mobilne staną się głównym kanałem dostępu do usług bankowych.

Dodaj swoją opinię