iKASA

iKasa to aplikacja umożliwiająca płatności mobilne w sieci sklepów Biedronka. Płatność mobilna w tym przypadku to usługa polegająca na dokonywaniu bezgotówkowych rozliczeń za zakupione towary przy wykorzystaniu aplikacji iKasa zainstalowanej na telefonie komórkowym klienta (telefon musi umożliwiać połączenie z Internetem oraz obsługiwać aplikację).

Jak działa system iKasa?

Transakcja przy wykorzystaniu aplikacji iKasa zainstalowanej na telefonie klienta odbywa się w kilku etapach:

 1. Klient przy kasie loguje się do aplikacji iKasa
 2. Gdy kasjer zeskanuje wszystkie towary naciska ZAPŁAĆ
 3. Aplikacja generuje kod, który klient pokazuje kasjerowi
 4. Kasjer wprowadza kod
 5. Klient po wprowadzeniu przez kasjera kodu zatwierdza kwotę transakcji w aplikacji
 6. Transakcja została zakończona, klient może odebrać paragon
 7. Jeżeli klient nie wyloguje się z aplikacji, po zakończeniu sesji nastąpi automatyczne wylogowanie (po kilku minutach)

Banki z płatnościami mobilnymi iKasa

Obecnie z systemu płatności mobilnych w sklepach sieci Biedronka mogą korzystać klienci posiadający konto w jednym z czterech banków:

 • Getin Bank
 • Alior Bank
 • Bank Pekao S.A. (poprzez aplikację PeoPay)
 • ESBANK Bank Spółdzielczy

W zależności od banku, klient korzystający z aplikacji mobilnej może liczyć na dodatkowe profity, np. zwrot część środków przeznaczonych na zakupy, za które zapłacił przy użyciu aplikacji.

Ważne informacje dotyczące płatności

Limit ilości transakcji oraz maksymalną ich wartość ustala bank, w którym klient ma konto (w zależności od banku istnieje możliwość samodzielnego ustalenia limitów poprzez bankowość internetową).

Istnieje możliwość płatności częściowych, czyli część wartości transakcji może być pokryta przy wykorzystaniu aplikacji iKasa, a część gotówką. Płatności mobilne są dopuszczane w sklepach oznaczonych logo iKasa.

W przypadku aplikacji połączonej z kontem Alior Bank lub Getin Bank do korzystania z płatności mobilnych uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat. Z aplikacji PeoPay Banku Pekao S.A. mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 lat.

Ważne informacje dotyczące aplikacji

Aplikacja iKasa dostępna jest na platformy Andriod, iOS, Blackberry, Java, Bada, a także na większości telefonów dostępne na rynku (nie muszą to być smartfony). To czy dany telefon obsługuje aplikację można sprawdzić na stronie www.ikasa.pl. Jedna aplikacja (dla jednego numeru telefonu) może działać tylko na jednym telefonie. iKasa jest dostępna również na tablety.

Nie można łączyć jednej aplikacji z kontami w różnych bankach. Do każdego konta bankowego należy zainstalować oddzielną aplikację. Funkcjonalność aplikacji w każdym wypadku jest taka sama, mogą się one różnić jedynie pod względem wizualnym w zależności od banku, który obsługują.

Aplikację iKasa można pobrać ze strony banku, w którym klient posiada konto. Każdy bank umożliwia konfigurację aplikacji i przypisanie jej do konta klienta. Z aplikacji mogą korzystać zarówno klienci już posiadający konto w danym banku jak i ci, którzy dopiero je zakładają.

Czy korzystanie z iKasa jest bezpieczne?

Płatność mobilna nie wymaga potwierdzenia kodem PIN w terminalu kasy sklepu. Klient musi natomiast zalogować się do aplikacji iKasa na swoim telefonie. Kod PIN do aplikacji ustawia przy konfiguracji jej z kontem bankowym. Zasady konfiguracji, ustawienia PIN, zmiany itp. określa bank, w którym klient posiada konto, z którym połączył daną aplikację.

W przypadku aplikacji PeoPay wymagane jest potwierdzenie kodem ePIN. Jeśli klient zmieni w ustawieniach sposób potwierdzenia transakcji do 50 zł nie jest wymagane użycie kodu ePIN (dla użytkowników zalogowanych).

Pierwsza błędna próba wpisania kodu PIN nie blokuje aplikacji iKasa, trzykrotne błędne wpisane kodu blokuje aplikację (w przypadku zablokowania aplikacji błędnym kodem PIN należy skontaktować się z bankiem). W przypadku utraty, zagubienia, kradzieży telefonu klient powinien natychmiast skontaktować się z bankiem, w którym posiada konto połączone z aplikacją iKasa.

Dane dotyczące transakcji przetwarzane są zawsze przez dwa podmioty: bank, w którym klient ma konto powiązane z aplikacją oraz firmę ICP, która obsługuje system płatności od strony technicznej (dla aplikacji PeoPay dane przetwarzane są dodatkowo przez Centrum Kart S.A.).

Dodaj swoją opinię