Darmowy rachunek w każdym banku dla każdego – nowe prawo

Banki, instytucje płatnicze i SKOK-i zgodnie z nową ustawą będą musiały zaoferować podstawowe darmowe rachunki dla osób, które nie korzystały do tej pory z takich usług. Zawarty w unijnej dyrektywie PAD pomysł konta dla każdego będzie wdrożony do polskiego prawa od 8 lutego 2017 roku. Uchwalona pod koniec listopada ubiegłego roku ustawa nowelizuje regulacje dotyczące usług płatniczych. Najważniejszą dla klientów zmianą jest wprowadzenie darmowego rachunku podstawowego.

Usługi świadczone w zakresie podstawowego rachunku płatniczego będą ograniczone, lecz wystarczające do codziennego zarządzania domowym budżetem.Wprawdzie oferty te będą kierowane do osób, które takiego konta jeszcze nie posiadały, jednak po zamknięciu dotychczasowego zwykłego rachunku będzie można założyć nowy i darmowy. Celem nowej ustawy jest zachęcenie „nieubankowionych” osób do włączenia się w bezgotówkowy obrót pieniędzmi.

Dodaj swoją opinię