Konto techniczne

Konto techniczne w banku to rachunek służący jako pomoc przy różnego typu operacjach bankowych. Klient może wpłacać pieniądze na tego typu rachunek po to by bank mógł wykonać kolejne operacje takie jak np. spłata rat kredytu hipotecznego czy założenie lokaty. Konto techniczne jest dedykowane do obsługi innego typu operacji niż w przypadku zwykłego rachunku bankowego (ROR). To właśnie sposób wykorzystania konta technicznego jest głównym czynnikiem odróżniającym go od konta osobistego.

W przypadku zwykłego rachunku osobistego klient może nań wpłacać pieniądze (wynagrodzenie, emeryturę, itp.) i dowolnie nimi dysponować, czyli wypłacać z bankomatu, robić przelewy wewnętrzne i zewnętrzne, płacić w punktach handlowych przy wykorzystaniu karty wydanej do rachunku itd. Posiadacz konta technicznego podobnie jak w przypadku konta osobistego, ma dostęp do podglądu operacji oraz wyciągów z konta. Nie może jednak np. ustanowić pełnomocnictwa do rachunku. Funkcje rachunku technicznego są ograniczone.

Rachunek techniczny w banku może służyć do:
  • zakładania bądź zrywania lokat bankowych – rachunek techniczny służy, jako zastępstwo rachunku osobistego dla klientów, którzy nie chcą takiego zakładać (o ile bank tego nie wymaga). Klient zainteresowany lokatą otrzymuje specjalny rachunek, na który będzie mógł wpłacić pieniądze, które następnie zostaną przelane na lokatę. Po zakończeniu lokaty bank przeleje pieniądze na konto techniczne do niej przypisane. Dopiero z tego rachunku klient może przelać pieniądze na swoje konto osobiste. Bez względu czy jest to przelew wewnętrzny czy zewnętrzny właściciel konta ma dostęp jedynie do pieniędzy pochodzących z lokaty.
  • zaciągania kredytów – przy zaciąganiu kredytu bank może zaoferować klientowi konto techniczne, które będzie służyło do spłaty danego zobowiązania. Kredytobiorca otrzymuje numer konta, na które przelewa pieniądze przeznaczone na spłatę kredytu. Dopiero z tego rachunku bank pobiera środki na spłatę kredytu. Rachunek techniczny może być stosowany do spłaty kredytów hipotecznych, gotówkowych, kart kredytowych itp.
  • zasilania kart prepaid (przedpłaconych) – karta przedpłacona to typ karty, w której transakcje są autoryzowane do wysokości salda zgromadzonego właśnie na rachunku technicznym. Posiadacz wpłaca na konto techniczne określoną sumę pieniędzy, którą może później wykorzystać przy pomocy karty. Karta prepaid nie musi być personalizowana, przez co jest częstym prezentem (wartość prezentu ustala się poprzez odpowiednią wpłatę na rachunek techniczny).

Opłaty i koszt prowadzenia konta technicznego

Założenie, prowadzenie i wykonywanie operacji, do których rachunek został przewidziany zasadniczo powinno być darmowe. W przypadku rachunków służących do obsługi lokat bankowych mogą się jednak pojawić koszty związane z przelewem pieniędzy z zakończonej lub zlikwidowanej lokaty na rachunek osobisty posiadacza lokaty. Podobnie może być, jeżeli założenie rachunku technicznego będzie wiązało się z podpisaniem aneksu do umowy kredytowej itp. W takim wypadku klient może ponieść koszt nie tyle założenia rachunku, co aneksu do umowy. Przed podpisaniem umowy, której elementem jest rachunek techniczny należy zapoznać się z cennikiem opłat obowiązującym w danym banku.

Dodaj swoją opinię