Prowizje

Prowizja jest formą opłaty, jaką pobiera bank za różnego rodzaju usługi i operacje wykonywane na rzecz swoich klientów. Takie prowizje możemy spotkać na przykład przy podpisywaniu umów kredytowych, jako opłata za przyznanie kredytu przez bank. Poza tym prowizje mogą dotyczyć również innych sytuacji w tym operacji związanych z prowadzeniem rachunków bankowych.

Wszelakie prowizje i opłaty bankowe pobierane są zgodnie z taryfami funkcjonującymi w danym banku. Tego typu taryfy muszą być obowiązkowo ogłoszone przez bank w ogólnodostępnym miejscu. W dzisiejszych czasach tego typu taryf i tabel opłat za poszczególne usługi najlepiej szukać na stronach internetowych banków. Bardzo często znajdują się tam specjalne pliki do pobrania zawierające wyszczególnione opłaty i prowizje za wszelkiego typu czynności i usługi związane z poszczególnymi rachunkami bankowymi. Są, więc tam wyszczególnione koszty założenia danego typu konta, koszty jego prowadzenia, opłaty za przelewy, prowizje za wypłaty z bankomatów danego banku jak i innych sieci, opłaty za użytkowanie kart płatniczych, ubezpieczenie i szereg innych kosztów.

Oczywiście w tego typu tabelach wyszczególnione są również darmowe usługi jak i warunki w przypadku spełnienia których, dana usługa może być pozbawiona prowizji lub opłaty, czyli darmowa. Obecnie większość banków oferuje opisane powyżej usługi, jako zupełnie darmowe lub też bezpłatne pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Prowizje są niejako zwrotem kosztów, jakie poniósł dany bank w związku z funkcjonowaniem danego konta.

W dzisiejszych czasach bardziej opłacalne dla banków jest przejmowanie całości lub przynajmniej części takowych kosztów na siebie. Może to dotyczyć nie tylko rachunków osobistych czy rachunków przeznaczonych dla firm, ale również innych produktów takich jak na przykład kredyty (np. brak prowizji za udzielanie różnego typu kredytów). W kontekście kosztów warto pamiętać, że niezależnie od prowizji czy opłat banki mogą obciążać klientów kosztami telekomunikacyjnymi czy też pocztowymi.

Dodaj swoją opinię