Współpraca Banku Pekao S.A. i Politechniki Białostockiej

Na początku miesiąca – a dokładnie 4 lipca – Politechnika Białostocka i Bank Pekao S.A. zawarły umowę o współpracy dotyczącej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej z funkcją płatniczą. Oznacza to, że od nowego roku akademickiego studenci, będący posiadaczami kont osobistych w Banku, skorzystają z wielu funkcji zapisanych na karcie – nie tylko tymi związanymi z działalnością uczelni, ale także tymi dodatkowymi związanymi z nowoczesnymi formami płatności elektronicznych.

Jeśli student wyrazi zgodę, by jego legitymacja pełniła dwojaką funkcję, wówczas będzie ona połączeniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i dającego możliwość weryfikacji uprawnień studenckich oraz nowoczesnej formy płatności bezgotówkowej. Elektroniczną Legitymację Studencką będzie można wykorzystać do płacenia przez Internet, zbliżeniowo na terenie całej Polski a także do wypłacania pieniędzy z bankomatów Banku Pekao S.A. Dodatkowo będzie ona funkcjonować jako karta miejska oraz karta biblioteczna.

Dodaj swoją opinię