Wspólne konto bankowe

Konta bankowe, a dokładnie konta osobiste kojarzą się wielu osobom z jednym właścicielem. Tym czasem istnieje szereg ofert tak zwanych kont wspólnych. Kto może takowe konto założyć, jak wygląda jego funkcjonowanie, jakie są zalety, a jakie wady? Poniżej znajdują się odpowiedzi na niniejsze pytania. Zapraszamy do lektury. Konto wspólne możemy założyć z małżonkiem, partnerem, przyjacielem, kimś z rodziny, czyli ogólnie rzecz biorąc z osobą lub też osobami, do których mamy największe zaufanie. Wiąże się to oczywiście z tym, iż wszystkie strony będą miały dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na wspólnym koncie.

Rachunek wspólny może być założony przez osoby fizyczne jak i przez podmioty takie jak jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku osób fizycznych rachunek jest rachunkiem rozłączny o ile zapisy umowy nie wnoszą żadnych ograniczeń w tym kontekście. Oznacza to, że każdy posiadacz rachunku ma nieograniczony dostęp do środków zgromadzonych na takim rachunku wspólnym. Każdy posiadacz może również w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę rachunku wspólnego ze skutkiem dla wszystkich posiadaczy. W przypadku zadłużenia na rachunku bankowym wszyscy posiadacze odpowiadają za nie w jednakowym stopniu.

Jeżeli chodzi o rachunki wspólne otwierane dla kilku jednostek samorządu terytorialnego mogą być one zakładane wyłącznie w związku z realizacją zadań publicznych. Tego typu rachunki są zakładane zwłaszcza w sytuacjach, gdy dane zadanie publiczne realizowane jest przy udziale środków pochodzących z dotacji Unii Europejskiej. Wróćmy na koniec jeszcze do rachunku wspólnego zawieranego przez osoby fizyczne.

Zaletą takowego rachunku może być niewątpliwie obniżenie kosztów (chociaż obecnie większość kont jest w dużej mierze darmowa). Wspólny rachunek ułatwia również w przypadku małżeństw czy związków nieformalnych kontrole wspólnego budżetu, ocenę przejrzystości dochodów i rozchodów, planowanie wspólnych wydatków itp. Jednak wspólny rachunek to również ryzyko sprzeniewierzenia środków finansowych przez jedną ze stron. Dlatego warto się zastanowić nad wyborem tego typu konta, a także nad wyborem osoby lub osób, z którymi chcemy takie konto założyć.

Dodaj swoją opinię