Konta darmowe

Konta darmowe

Wiele banków chcąc zachęcić konsumentów do założenia rachunku właśnie u nich reklamuje je, jako zupełnie darmowe. Zanim jednak podpiszemy umowę z takim bankiem należy dokładnie zapoznać się z umową o rachunek bankowy. Pod uwagę należy wziąć wszystkie ewentualne koszty, jakie mogą wiązać się zarówno z prowadzeniem konta jak i dokonywaniem przy jego użyciu różnego typu operacji (przelewy, wypłaty itp.). Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to czy rzeczywiście konto jest pozbawione wszelakich opłat i czy nie jest to uzależnione od pewnych czynników (np. częstości operacji czy graniczne sumy operacji).

Zalety i wady kont bankowych

Zalety i wady kont bankowych

Możemy wyróżnić kilka zasadniczych typów kont bankowych. Tym niemniej mają one wiele cech wspólnych, dzięki którym możemy je zaliczyć do jednej rodziny rachunków bankowych. W tym oto artykule zajmiemy się krótką charakterystyką cech, jakie posiadają konta bankowe i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co jest zaletą kont, a także, jakie są (jeżeli są) wady kont i czy dotyczą one wszystkich, a może tylko niektórych rodzajów kont. Zacznijmy od krótkiego wymienienia podstawowych zalet kont oraz cech uznawanych za wady.

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy jest specjalnym rodzajem rachunku. Określa się go również mianem escrow (ang.). Rachunek ten służy do różnego typu transakcji handlowych zwłaszcza transakcji prowadzonych na odległość. Zacznijmy od tego gdzie i kiedy powstał sam system escrow. System został stworzony w latach trzydziestych dwudziestego wieku w USA.

Stanowi on formę usługi bankowej polegającej na otwarciu oraz prowadzeniu rachunku, który przeznaczony jest do gromadzenia środków finansowych oraz prowadzenia rozliczeń pomiędzy konkretnymi, przewidzianymi w umowie partnerami handlowymi. Jak to działa? Otóż na początku obie strony wybierają wspólnie powiernika, czyli bank, w którym takowy rachunek zostanie założony. Po zawarciu odpowiedniej umowy kupujący przekazuje swoje środki na dany rachunek powierniczy. W przypadku transakcji rozłożonych w czasie dokonuje on wpłat zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy jest jednym z podstawowych rachunków przewidzianych przez prawo, jako sposób na przechowywanie środków pieniężnych oraz prowadzenie różnego typu rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Innymi rachunkami służącymi do tego typu działań są rachunki bieżące oraz rachunki lokat terminowych. Rachunek bieżący służy do przeprowadzania rozliczeń w innych bankach aniżeli bank, w którym prowadzony jest rachunek bieżący.

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący jest typem rachunku bankowego. Jest on przeznaczony do gromadzenia środków oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych przez osoby fizyczne lub jednostki gospodarcze. Tego typu rachunki prowadzone są przez banki na podstawie umów o prowadzenie rachunku bankowego. Każdy rachunek bieżący posiada swój unikalny numer. Rozliczenia mogą być dokonywane za pośrednictwem polecenia przelewu, kartą płatniczą lub przy użyciu czeków. Możliwe jest dokonywanie wpłat na rachunek własny lub rachunek kontrahenta oraz wypłacanie środków finansowych z własnego rachunku.

Bezpieczeństwo transakcji

Bezpieczeństwo transakcji

Bankowość elektroniczna oraz różnego rodzaju usługi świadczone za jej pośrednictwem, czyli na przykład konta osobiste z dostępem za pośrednictwem Internetu wiąże się z pewnym ryzykiem. W takim kontekście chodzi oczywiście o bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych drogą elektroniczną, czyli np. zakupów przy użyciu kart płatniczych czy też płacenia przy pomocy przelewów internetowych.

Konta internetowe

Konta internetowe

Bardzo popularne w ostatnich latach stały się tak zwane konta internetowe. W skrócie są to konta bankowe, do których klient ma stały dostęp dzięki Internetowi. Jest to jeden z elementów oferty banków w ramach tak zwanej bankowości elektronicznej czy też bankowości internetowej. Jakie są, zatem cechy tego typu rachunków i co przemawia za oraz przeciw korzystaniu z nich.

Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna

Jednym z sposobów na wykorzystanie rozwijających się w ogromnym tempie technologii jest ciągle udoskonalana bankowość elektroniczna. Zacznijmy od tego, czym taka bankowość jest. Bankowość elektroniczna określana również mianem e-banking jest formą usługi oferowanej przez banki polegającą na umożliwieniu klientom dostępu do rachunków bankowych za pośrednictwem urządzeń elektronicznych.

Jak założyć konto

Jak założyć konto

Założenie konta nie jest obecnie niczym trudnym. Tym niemniej warto wspomnieć o podstawowych sprawach związanych z samą czynnością oraz tym, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze konta, czyli o jego podstawowych cechach. Zacznijmy od tego, że możemy założyć konto bankowe praktycznie na dwa sposoby. Albo osobiście w wybranym banku albo też popularną drogą internetową.

Utrzymanie konta

Utrzymanie konta

Utrzymanie konta bankowego może wiązać się z pewnymi wydatkami. Jakie mamy na myśli wydatki i w przypadku, jakich kont mogą one występować, a gdzie takowe koszty są najmniejsze?

Biorąc pod uwagę konta bankowe i koszty z nimi związane na pierwszy plan wysuwają się opłaty za założenie i prowadzenie takowego konta. Obecnie takowe opłaty są bardzo często pomijane, czyli innymi słowy założenie i prowadzenie konta może być darmowe. Do innych kosztów można zaliczyć wydanie karty płatniczej (karty debetowej) oraz opłatę za jej użytkowanie. O tyle o ile wydanie karty zazwyczaj jest darmowe to możemy się spotkać z różnym podejściem do opłat za jej użytkowanie. Niektóre banki oferują zerowe koszty, ale pod warunkiem dokonania minimalnej ilości transakcji przy ich użyciu w miesiącu, inne nie pobierają opłat wcale lub też obarczają kartę stałą opłatą.